Route Mobiel te snel! ANWB in het gelijk gesteld

21/11/2006

Eind 2004 heeft de ANWB, na meer dan een halve eeuw een monopolie te hebben gehad, concurrentie gekregen. Dat wil zeggen concurrentie ten aanzien van de hulpverlening aan automobilisten met autopech. De concurrent, Route Mobiel, stelt -uiteraard- alles in het werk om zo veel mogelijk klanten van de ANWB over te nemen. Volgens de ANWB is de wijze waarop Route Mobiel reclame maakt jegens de ANWB onrechtmatig en de ANWB wil dat Route Mobiel daarmee stopt. Omdat partijen er onderling niet uitkwamen is de rechter er aan te pas gekomen. Hoewel de ANWB zelf ook niet geheel vrijuit ging, oordeelde de rechter vooral in het nadeel van Route Mobiel.

Claims en slogans van Route Mobiel
Direct na haar oprichting eind 2004 is Route Mobiel een grootschalige landelijke reclamecampagne gestart. Route Mobiel claimt daarbij dat zij goedkoper en sneller is dan de (pechdienst van de) ANWB. In advertenties in De Telegraaf zegt Route Mobiel onder meer dat Route Mobiel 'gegarandeerd binnen 30 minuten ter plaatse is' en hanteert zij de slogan 'Nooit meer uren langs de wegen wachten'. In 2005 wordt de toon van Route Mobiel nog wat scherper. Zij komt dan met uitingen als 'het enige wat de ANWB standaard in uw woonplaats doet is het bezorgen van de Kampioen' en 'Nederland heeft er een nieuwe pechdienst bij: Route Mobiel. Zonder het hele circus van duizenden kantoormedewerkers, praatpalen en een blaadje dat u toch niet leest'. Volgens de ANWB is deze wijze van reclame maken door Route Mobiel onrechtmatig en de ANWB wil dan ook dat Route Mobiel daarmee stopt. Ook verlangt de ANWB van Route Mobiel dat zij haar claims dat zij 'sneller' en 'goedkoper' is bewijst.

Het oordeel van de Rechter
De rechter stelt eerst vast dat Route Mobiel de bewijslast heeft van de juistheid en volledigheid van het door haar gestelde. Vervolgens overweegt de rechter dat Route Mobiel niet heeft bewezen sneller te zijn dan de ANWB, waardoor haar claim sneller te zijn misleidend is en Route Mobiel met die claim onrechtmatig handelt jegens de ANWB. Ook heeft Route Mobiel volgens de rechter niet bewezen dat zij 'gegarandeerd binnen 30 minuten ter plaatse is' zodat ook die claim misleidend is en onrechtmatig jegens de ANWB.

De claim 'goedkoper' is eveneens ondeugdelijk. Gebleken is dat Route Mobiel een beduidend lager reparatiepercentage (langs de weg) heeft dan de ANWB. De dienstverlening van de ANWB is dus van betere kwaliteit. Dat werkt, aldus de rechter, uiteindelijk door in de prijs. Als een auto die door Route Mobiel niet kan worden gerepareerd, wordt weggesleept en gerepareerd moet worden in een garage moet de klant de reparatie zelf betalen. De rechter oordeelt dat het reparatiepercentage niet direct kenbaar is voor de consument en dat Route Mobiel dit om die reden dient te vermelden bij haar reclame-uiting dat zij goedkoper is dan de ANWB. Door het niet vermelden van het reparatiepercentage is de uiting misleidend voor de 'gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument' en onrechtmatig jegens de ANWB.

De uiting ' Nooit meer uren langs de wegen' wordt ook misleidend geacht en dus niet toelaatbaar. Wel toelaatbaar vindt de rechter de slogans 'het enige wat de ANWB standaard in uw woonplaats doet is het bezorgen van de Kampioen' en 'Nederland heeft er een nieuwe pechdienst bij: Route Mobiel. Zonder het hele circus van duizenden kantoormedewerkers, praatpalen en een blaadje dat u toch niet leest'.

Schadevergoeding
Tot slot beslist de rechter dat Route Mobiel de schade die de ANWB heeft geleden als gevolg van de onrechtmatige wijze van reclame maken dient te vergoeden. De ANWB gaat overigens zelf niet geheel vrijuit. Zij had als voorwaarde om te kunnen overstappen van de ANWB naar Route Mobiel gesteld dat Route Mobiel het lidmaatschapsnummer van het desbetreffende ANWB-lid aan de ANWB diende door te geven als Route Mobiel voor de klant de overstap regelt. Dat mag niet volgens de rechter.

Auteurs

De foto van Marcoline van der Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam