Home / Publicaties / Schadevergoeding bij te late oplevering leidt tot...

Schadevergoeding bij te late oplevering leidt tot minder btw-afdracht

19/02/2010

Een aannemersbedrijf is op grond van de met particulieren gesloten contracten een bedrag aan schadevergoeding verschuldigd bij de te late oplevering van een woning. Deze schadevergoeding staat volgens de Hoge Raad in rechtstreeks verband met de prestaties van de aannemer aan de particulieren. Zodoende komt de schadevergoeding in mindering op het bedrag waarover btw is verschuldigd.

Schadevergoeding
Een aannemer bouwt woningen en sluit daartoe met haar afnemers koop-/aannemingsovereenkomsten. Hij verbindt zich in deze overeenkomsten tegenover zijn afnemers, vaak particulieren, de woning binnen driehonderd werkbare dagen na het gereedkomen van de ruwe beganegrondvloer geheel voor bewoning op te leveren. Wanneer deze termijn wordt overschreden, of wanneer de oplevering wordt opgeschort, is de aannemer een schadevergoeding verschuldigd van een half promille van de koop-/aanneemsom per kalenderdag. De aannemer heeft een dergelijke schadevergoeding diverse malen moeten uitbetalen wegens te late oplevering.
Voor de Hoge Raad komt de vraag of deze schadevergoeding moeten worden aangemerkt als korting of prijsvermindering op de aanvankelijk overeengekomen koop-/aanneemsom.

Rechtstreeks verband
De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van Hof 's-Gravenhage dat de schadevergoedingen rechtstreeks verband houden met de prestaties die de aannemer op grond van de koop-/aannemingsovereenkomsten jegens de afnemers heeft verricht. In die zin is er sprake van een vermindering van de vergoeding.
Hierbij heeft het Hof in het bijzonder in aanmerking genomen dat uitsluitend sprake is van de relatie van een aannemer met zijn afnemers. Buiten deze aanneemrelatie bestaan er geen andere onderlinge (betalings)verplichtingen voor de schadevergoedingen. Uit de koop-/aannemingsovereenkomst blijkt dat voor zowel de aannemer als de afnemer tijdige oplevering een belangrijk onderdeel is en dat een niet-tijdige oplevering een prijsbepalende factor vormt. De hoogte van de schadevergoeding is overigens rechtstreeks gekoppeld aan de koop-/aanneemsom. De schadevergoeding wordt door partijen dan ook ervaren als een korting op de overeengekomen som.

Gevolg: minder btw-afdracht bij creditering
Wanneer de schadevergoeding, zoals in dit geval, in rechtstreeks verband staat met de prestatie van de ondernemer (de oplevering van de woning), moet deze gezien worden als een achteraf verleende korting op de vergoeding die de afnemer in rekening wordt gebracht. Veelal zal deze korting in de vorm van een creditfactuur geadministreerd worden. Ten gevolge hiervan zal de aannemer een teruggaaf van btw ontvangen, waardoor een deel van de korting voor rekening van de fiscus komt.

Auteurs

De foto van Willie Ambergen
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam
De foto van Etienne Cox
Etienne Cox
Belastingadviseur
Amsterdam