Home / Publicaties / Slechts negende op het NK squash na 'kennelijke misslag'...

Slechts negende op het NK squash na 'kennelijke misslag' toernooileiding

02/01/2009

Tijdens het Nederlands kampioenschap squash 2008 werd door de toernooileiding een besluit genomen dat de speelster Melissa Meulenbelt in ernstige mate dupeerde. Door de toernooileiding werd haar een bye onthouden waardoor ze 'opeens' tegen een hoger geplaatste speelster diende uit te komen. Dit besluit werd genomen zonder reglementaire basis, zo stelde Meulenbelt. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld en in de aangespannen beroepszaak bij de Commissie van Beroep van de Squash Bond Nederland werd onder meer bepleit dat het Nederlands kampioenschap niet rechtsgeldig was. De Commissie van Beroep oordeelde uiteindelijk dat het besluit van de toernooileiding geen 'kennelijke misslag' was en wees het beroep af. Deze uitspraak is opvallend, omdat werd vastgesteld dat volstrekt onduidelijk was welke reglementen op het NK nu precies van toepassing waren. In dit artikel zal deze zaak nader worden beschreven en wordt ingegaan op het criterium 'kennelijke misslag' en op de rol van arbitrage bij een kleinere sportbond als de Squash Bond Nederland.

Publicatie
Tijdschrift_voor_Sport_en_Recht_2009_1
Downloaden
PDF 528,8 kB

Auteurs

De foto van Michiel van Dijk
Michiel van Dijk
Partner
Amsterdam