Home / Publicaties / Strooi nooit met geld als executeur

Strooi nooit met geld als executeur

31/08/2009

De rechtbank Zutphen heeft op 9 mei 2007 (Notafax 2007, NR 221, nr 78362/HA ZA 06-599) vonnis gewezen in een zaak waarbij een verzekeringsuitkering in de nalatenschap viel. Begunstigden ontbraken in de verzekeringspolis. De erflater had bij testament zijn "ten tijde van mijn overlijden opeisbare schuldvorderingen" aan X c.s. (hierna: legataris) gelegateerd. De erfgenaam was van mening dat zij recht had op deze schuldvordering. De rechtbank Zutphen stelde de legataris in het gelijk.

De executeur die in deze nalatenschap was benoemd, had echter voor de uitspraak van de rechtbank Zutphen het geld van de verzekering overgemaakt aan de erfgenaam. Helaas bleek de legataris dat het vermogen van de erfgenaam geen enkel verhaal meer bood.

Executeur aansprakelijk?
Om die reden mocht de rechtbank Zutphen op 12 augustus 2009 (Nummer 98791/HA ZA 08-1440) wederom uitspraak doen in deze nalatenschap. De legataris stelde de executeur aansprakelijk aangezien hij de uitkering ten onrechte aan de erfgenaam had uitbetaald.

De executeur heeft op grond van artikel 4:144 BW de taak om de goederen van de nalatenschap te beheren en de nalatenschapschulden te voldoen. De executeur komt daarbij enige ruimte toe om naar eigen inzicht te handelen. Bij het voldoen van schulden is die ruimte beperkt, zo overweegt de rechtbank. De executeur erkende uitgekeerd te hebben aan de erfgenaam terwijl hij op de hoogte was van de discussie omtrent de uitkering. Daarnaast was de executeur op de hoogte van het feit dat de erfgenaam een mevrouw op leeftijd was zonder inkomsten en vermogen.

De executeur had volgens de rechtbank kunnen en moeten begrijpen dat de betaling van de uitkering aan de erfgenaam er zeer waarschijnlijk toe zou leiden dat de gelden zouden worden verbruikt. De rechtbank overweegt dat de ruimte van de executeur bij het voldoen van schulden niet zo ver gaat dat de executeur naar eigen inzicht aan de verkeerde persoon had mogen uitbetalen. De executeur had uiterst zorgvuldig moeten zijn ten aanzien van de vraag wie gerechtigd was tot de uitkering, alvorens deze uit te betalen.

Eigen verantwoordelijkheid
Zeer opvallend is dat de executeur voor uitbetaling juridisch advies heeft gevraagd aan een kandidaat notaris en een advocaat (aangezien hij zelf geen juridisch expert was) en die adviezen had opgevolgd. De rechtbank stelt dat een executeur zelf verantwoordelijk is voor wie hij om advies vraagt en dat hij had moeten reageren op de stelling van de legataris dat hij de gelden onder zich had moeten houden.

Op die grond oordeelt de rechtbank dat de executeur tekort is geschoten in de van hem te vergen zorg ten opzichte van de belangen van de legatarissen en dat deze tekortkoming hem kan worden toegerekend.

Resultaat: de executeur is aansprakelijk voor de schade die de legatarissen hebben geleden. Wees dus op uw hoede als executeur, strooi niet zo maar met geld uit een nalatenschap en zorg dat u juridisch advies op de juiste adressen verkrijgt.

Auteurs

Petra-Knoppers-CMS-NL
Petra Knoppers