Sym­bool­wet­ge­ving in on­der­ne­mings­recht

Nieuw recht voor on­der­ne­mings­raad om te spre­ken in aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring voegt wei­nig toe

28/05/2009

Het voorstel om de ondernemingsraad spreekrecht te geven in de aandeelhoudersvergadering over besluiten omtrent bestuurders en beloning past in de tijdgeest om de aandeelhouder terug te fluiten. Het is echter symboolwetgeving, want de OR heeft nu al het recht om ongevraagd een standpunt over het voorgenomen beloningsbeleid te formuleren en onder de aandacht van de AVA te brengen.

Publicatie
Financieel_Dagblad_28_05_2010.pdf
Downloaden
PDF 117,7 kB