Toe­pas­se­lijk­heid en ver­nie­tig­baar­heid van al­ge­me­ne voor­waar­den

06/08/2008

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden is veelvuldig onderwerp van discussie in geschillen tussen contractspartijen. De wet verplicht de gebruiker van algemene voorwaarden om in beginsel zijn wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om van de voorwaarden kennis te nemen. Als hoofdregel geldt dat de voorwaarden ter hand moeten worden gesteld, op straffe van vernietigbaarheid ervan.

Publicatie
Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden
Downloaden
PDF 47,4 kB

Auteurs

De foto van Aziz Al-Mansouri
Aziz al Mansouri
Advocaat
Utrecht