Toezegging Weekers op wetsvoorstel afschaffing stamrechtvrijstelling

06/11/2013

Het kabinet heeft met Prinsjesdag aangekondigd dat de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 komt te vervallen. Een werknemer kan met de stamrechtvrijstelling een bruto ontslagvergoeding op een gekwalificeerde bankrekening ontvangen. De uitkering kan in een later stadium vrijvallen waardoor de werknemer een tariefvoordeel kan halen.

Op dit voorstel is met name kritiek ontstaan in situaties waarbij weliswaar vaststaat dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen, maar de exacte ontslagdatum nog niet bekend is. Staatssecretaris van Financiën Weekers heeft in navolging hierop de Tweede Kamer deze week toegezegd dat de stamrechtvrijstelling toch nog kan worden toegepast als het daadwerkelijke ontslag uiterlijk op 30 juni 2014 zal plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat het ontslag uiterlijk op 31 december 2013 is ‘aangezegd’. Als gevolg hiervan heeft de werknemer, volgens de Staatssecretaris, voldoende tijd om aan de voorwaarde van de stamrechtvrijstelling te voldoen.

Hiermee is echter nog niet duidelijk wat bedoeld wordt met ‘aangezegd’ en wanneer de ontslagvergoeding gestort mag worden. De Belastingdienst neemt tot dusver het standpunt in dat de stamrechtvrijstelling niet toegepast kan worden als de ontslagvergoeding vóór de feitelijke ontslagdatum is gestort. In dat geval is er volgens de Belastingdienst geen sprake van gederfd loon, hetgeen een voorwaarde vormt voor het toepassen van de stamrechtvrijstelling.

Gelet op deze onzekerheid adviseren wij daarom (vooralsnog) om de ontslagvergoeding (nog) niet uit te keren voordat de feitelijke ontslagdatum is verstreken. Dit is met name van belang voor die groep werknemers die de ontslagvergoeding vóór 15 november 2013 gestort willen zien om zodoende gebruik te maken van de 80%-regeling.

Mocht u op dit moment in een beëindigingstraject verwikkeld zijn, is het vanwege deze actuele ontwikkelingen hoe dan ook verstandig advies in te winnen. Onze advocaten en fiscalisten adviseren u hier graag over.

Auteurs

De foto van Gilbert Joskin
Gilbert Joskin
Belastingadviseur
Amsterdam