Trans­for­ma­tie­mo­ge­lijk­he­den; kan de krui­mel­ge­val­len­re­ge­ling wor­den toe­ge­past bij func­tie­wij­zi­ging én uit­brei­ding be­staand ge­bouw?

16/06/2016

Auteurs

Erika-SamuelsBrusse-CMS-NL
Erika Samuels Brusse - van der Linden
Partner
Utrecht