Uitkoopprocedure Numico: eerste uitspraak OK over art. 2:359c BW

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 28 oktober 2008, nr. 200.002.020/01 OK

28/01/2009

Jurjen Groot is redactioneel medewerker van het Tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht. In deze bijdrage van zijn hand staat de uitkoopprocedure van Numico centraal en de vraagstelling: Moeten de aandelen ten tijde van het openbaar bod of ten tijde van het instellen van de uitkoopvordering zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt? BW art. 2:395a, 395c

Publicatie
Tijdschrift_Rechtspraak_ondernemingsrecht_2009_01
Downloaden
PDF 519,6 kB

Auteurs

Jurjen Groot
Advocaat
Utrecht