Home / Publicaties / Uitleg van (polis)voorwaarden: staat de tekst van...

Uitleg van (polis)voorwaarden: staat de tekst van de polis hierbij voorop?

HR 16 mei 2008, NJ 2008, 284 (Chubb/Dagenstaed)

03/04/2009

Het komt veelvuldig voor dat niet wordt onderhandeld over de op de verzekeringsovereenkomst toepasselijke algemene  voorwaarden. Vaak is de wederpartij van de verzekeraar zelfs niet betrokken geweest bij het opstellen ervan. Indien een clausule uit de algemene voorwaarden vervolgens onduidelijk is, is de vraag hoe deze moet worden uitgelegd. Het is echter niet altijd helder welke uitlegregels gelden. De laatste jaren lijkt steeds vaker een objectieve, meer op de tekst van de algemene voorwaarden gerichte uitlegmethode voorop te staan.

Publicatie
PIV-Bulletin_2009_4.pdf
Downloaden
PDF 735,6 kB

Auteurs

De foto van Bas Baks
Bas Baks
Partner
Utrecht