Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen: wat verandert er in de nieuwe Aanbestedingswet?

10/03/2016

Zowel op het gebied van de uitsluitingsgronden als de geschiktheidseisen verandert er het nodige na de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet. ln deze bijdrage bespreken de auteurs de meest in het oog springende wijzigingen met betrekking tot de facultatieve uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen.

Publicatie
Tender_Nieuwsbrief_2016_02_b.pdf
Downloaden
PDF 196,5 kB

Auteurs

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Janneke
Janneke van Loenen - de Wild
Professional support lawyer