Voor­kom scha­de­claim bij af­bre­ken van on­der­han­de­lin­gen

Leg voor be­gin van be­spre­kin­gen vast on­der wel­ke om­stan­dig­he­den een par­tij in aan­mer­king komt voor ver­goe­ding van kos­ten

01/09/2011

Bij aanvang van (langdurige) onderhandelingen zouden partijen moeten nagaan of het verstandig is om van tevoren vast te leggen onder welke omstandigheden een partij voor kosten- en/of schadevergoeding in aanmerking komt.

Publicatie
FD_2011_09_01
Downloaden
PDF 64,6 kB

Auteurs

Daphne Castelijns
Advocaat
Utrecht
Janssen
M.A.J.G.