Vraag nie­tig­heid grond­trans­ac­tie we­gens strijd met staats­steun­recht (Rb. Noord-Ne­der­land, 4 ju­ni 2014)

04/11/2014

Een noot van Allard Knook bij de uitspraak van Rb. Noord-Nederland, 4 juni 2014, nr. C/17/110054 / HA ZA 11-75, ECLI:NL:RBNNE:2014:2790.

Vraag nietigheid grondtransactie wegens strijd met staatssteunrecht. Geen belang bij herstellen oorspronkelijke situatie.

Publicatie
Bouwrecht_2014_10_a.pdf
Downloaden
PDF 1,1 MB

Auteurs

Allard Knook
Advocaat
Utrecht