blurred image of hong kong central business district

Sociaal recht & Pensioenen

België

Om succesvol te ondernemen, is uw relatie met uw werknemers en hun vertegenwoordigers in ondernemingsraden, comités en vakbonden van essentieel belang. Of het nu gaat om salarispakketten, arbeidscontracten, gelijke kansen, concurrentiebeperkingen, of om herstructureringen overnames en fusies, het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa zijn bijzonder complex en soms zelfs tegenstrijdig.

Europese richtlijnen, Europese rechtspraak, nationale wetten, reglementeringen en praktijken moeten allemaal in acht worden genomen voor een doeltreffend management.

Onze groep van 280 specialisten in het sociaal recht over heel Europa en daarbuiten, staat klaar om u te loodsen door de doolhof van HR-regels, hun praktische toepassingen en problemen waar u als onderneming dagelijks mee te maken krijgt.

Indien u de grenzen oversteekt om internationaal te ondernemen, wordt u geconfronteerd met bijkomende hindernissen om uw objectieven te kunnen realiseren.

Dankzij ons netwerk dat zich uitstrekt over 33 landen, kunnen wij u helpen bij het oplossen van uw juridische problemen in alle landen waar u operaties heeft of plant, zowel voor overeenkomsten, pensioenschema’s, reorganisaties, M&A, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid of rechtszaken.

Lees meer Lees minder

Clients praise the team's "meticulous" approach to their work: "They look into every detail and it's very reassuring."

Chambers Europe, 2018

[The lawyers are] "highly responsive, confident and capable."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

‘Top choice for sensitive files’, CMS’ group impresses with its ‘quick responses and solutions’.

Legal 500, 2018

"I'm very satisfied, which is the reason why I work with them and continue to work with them – they are professional, straight to the point and explain well."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2017

Feed

Toon alleen
Katja van Kranenburg - Hanspians
February 2018
CMS Gui­de to Pen­si­ons
Key is­sues re­la­ted to pen­si­ons sche­mes across CMS ju­ris­dic­ti­ons...
07-06-2017
CMS On your ra­dar - Ju­ne 2017
Key em­ploy­ment is­sues across Eu­ro­pe and be­yond
24/06/2016
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in an M&A Trans­ac­ti­on