Fusies & Overnames

Nederland

Het begeleiden van fusies en overnames is een kernactiviteit van CMS. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties zoals overnames en afstotingen van private bedrijven waarbij aandelen of specifieke activa en passiva betrokken zijn, privatiseringen en verzelfstandigingen. Ook op het gebied van aandelenbeleggingen, joint ventures en strategische allianties, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven in financiële moeilijkheden en herstructureringen hebben wij diepgaande expertise.

Onze transactiekennis beperkt zich niet tot het uitsluitend afhandelen van juridisch-technische kwesties. Het omvat ook het beheer over het gehele proces gedurende de afzonderlijke transactiestadia, inclusief due diligence onderzoeken, belastingstrategieën en structureringsproblemen, contractonderhandelingen en integratie-activiteiten na afronding van de fusie of overname.

Het begeleiden van fusies en overnames vraagt om een grote mate van goed gecoördineerd teamwork. Dankzij CMS zorgen wij voor uitgebreide dekking van alle essentiële markten en rechtsgebieden overal ter wereld. Dit stelt ons in staat experts in te zetten die over alle benodigde vaardigheden beschikken om ingewikkelde en veeleisende fusie- en overnametransacties uit te voeren, zowel in eigen land als in vrijwel elke belangrijke markt ter wereld.

Onze geïntegreerde benadering maakt het verder mogelijk om transactie- en bedrijfsexpertise te combineren met aanvullende kennisgebieden zoals binnenlandse en internationale belastingstrategie, gestructureerde financiering, regelgeving, directievergoedingen en medezeggenschapsrechten van werknemers, antikartelmaatregelen en concurrentie en intellectueel eigendom.

CMS adviseert op dit gebied grote (inter)nationale bedrijven, maar ook kleinere bedrijven met hun eigen specifieke groeiscenario's. Daarnaast staan wij investeringsbanken die als financiële adviseurs optreden voor kopers en overnamekandidaten, curatoren en bewindvoerders van bedrijven in financiële moeilijkheden en managementteams bij.

Lees meer Lees minder

“They have the ability to develop solutions. Their integrity is very high.”

IFLR1000, 2018
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Scan­ning the ho­ri­zon: Eu­ro­pean M&A Out­look 2018
October 2017
Transpa­ren­cy Re­gis­ter
Over­view of Fo­reign Re­por­ting Re­qui­re­ments
23/01/2018
Emer­ging Eu­ro­pe M&A Re­port 2017/18

Feed

Toon alleen
18/01/2019
Deal­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa naar € 80,5 mil­jard in...
04/12/2018
CMS ad­vi­seert ISS bij ver­koop aan CSU
29/11/2018
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij aan­koop Si­zo
07/11/2018
CMS ad­vi­seert Vir­to bij koop Oer­le­mans Foods Group
24/10/2018
'Han­dels­oor­log goed voor M&A' | BNR Nieuws­ra­dio
10/10/2018
Ro­man Tar­la­v­ski: "Goed­koop en over­vloe­dig ka­pi­taal...
01/10/2018
Eu­ro­pe­se M&A-prak­tijk ver­wacht te pro­fi­te­ren van han­dels­oor­log
24/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van het Ne­der­land­se le­vens­ver­ze­ke­rings­be­drijf...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
23/08/2018
CMS ad­vi­seert bij de ver­koop van SRM Hol­ding B.V.
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M &...
An­nu­al Re­view 2017-2018