Home / Expertise / Corporate/M&A / Joint ventures & Strategische allianties

Joint ventures & Strategische allianties

Nederland

CMS heeft uitgebreide ervaring met het adviseren over uiteenlopende joint ventures, variërend van allerlei allianties, strategische joint ventures, project joint ventures en personenvennootschappen.

Onze juristen helpen u bij uw investering of participatie in een joint venture en met name bij:

  • het identificeren van de financiële, fiscale en 'corporate governance' doelen
  • het vaststellen van de geëigende juridische en fiscale structuur voor uw investering of het betreffende project
  • bij het tot stand brengen van de joint venture door het opstellen van alle relevante contracten en de oprichting en inschrijving van de in het kader van de transactie benodigde entiteiten.
Lees meer Lees minder
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
June 2019
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

Toon alleen
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M &...
An­nu­al Re­view 2017-2018
13/09/2017
The ap­pli­ca­ti­on of EU mer­ger con­trol cla­ri­fied: no...
16/06/2017
CMS ad­vi­seert Deut­sche Be­tei­li­g­ungs AG bij ver­koop...
07/06/2017
CMS ad­vi­seert FD Me­di­a­groep bij in­ves­te­ring in Sprin­gest
Reinout Slot
04/07/2014
CMS ad­vi­seert Ame­ri­can Ex­press Com­pa­ny bij de her­struc­tu­re­ring...
14/05/2013
CMS ad­vi­seert CM-CIC Ca­pi­tal Fi­nan­ce bij het ver­wer­ven...
23/08/2011
CMS ad­vi­seert Hol­cim over ver­koop aan­de­len en joint...
23/08/2011
CMS ad­vi­seert Hol­cim en Ba­salt over in­ter­na­ti­o­na­le...
29/10/2008
Ca­se­stu­die Mo­nu­men­ten­vrij­stel­ling: aan­de­len­trans­ac­ties...