Expats

Nederland

Onze specialisten van de CMS Expat Desk adviseren (internationale) bedrijven over expats. De advisering heeft betrekking op het arbeidsrecht, visa, werkvergunningen, belasting, pensioen en sociale zekerheidsaspecten. De navolgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • indienen van de vereiste vergunningen voor zowel expats als gezinsleden om in Nederland te kunnen verblijven en werken;
 • registratie van de werkgever bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • mobiliteitsbeleid;
 • internationale opdrachtovereenkomsten;
 • expatovereenkomsten;
 • beëindiging van de expatovereenkomst of internationale opdrachtovereenkomst;
 • de mogelijkheid voor het aanvragen van een belastingaftrek van 30%;
 • de fiscale optimalisatie van een "salary split" en werknemersvoordelen;
 • belastingverplichtingen van werkgevers, multi-state loon en aangiften voor inkomstenbelasting;
 • de toepasselijke pensioenregeling en hoe dient te worden omgegaan met pensioenen in verschillende landen;
 • de mogelijkheden voor internationale transfers van pensioenuitkeringen en doorlopende deelname aan een andere jurisdictie;
 • analyse van de toepasselijke socialezekerheidsregeling(en) en de gevolgen daarvan; en
 • de implementatie van het gewenste socialezekerheidsstelsel.
Lees meer Lees minder
March 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
January 2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
Sub­scri­be to Em­ploy­ment & Pen­si­ons to­pics