icon_arrow_bulky icon_arrow_thin icon_blog icon_bookmark icon_calendar icon_chevron_closed icon_chevron_open icon_close icon_comment icon_document icon_download icon_eguide icon_globe icon_lawnow icon_regzone icon_linkedin icon_list icon_location icon_mail icon_menu icon_news icon_newsletter icon_phone icon_pin icon_print icon_reply icon_retweet icon_search icon_share icon_share_alt icon_star icon_target icon_thumbs_up icon_twitter icon_upload icon_user_card icon_users icon_xing icon_youtube icon_blog icon_facebook

Onze mensen

Onze grensoverschrijdende teams begrijpen uw bedrijf en de sector waarin u actief bent.

Toon Nederlands team Toon alle juristen

Expertise

Resultaten tonen

Sub-Expertise

Vestigingen

Resultaten tonen

Jurisdictie / Regio

 • Loading...

Meer informatie

Expertise

Fail­lis­se­men­ten

Nieuwsbrief

INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEVEN

CMS wereldwijd

Gekozen jurisdictie

Dichtstbijzijnde vestiging

Types

Laatste nieuws

Perscontact

Types

Aanbevolen

Recente publicaties

Jurisdictie

Topics

Types

Volgende evenementen

Kalender

CMS op LinkedIn

Volg ons

Arbeidsrecht & Pensioenen advocaten

Personeelsbeleid en beloningsbeleid bepalen in belangrijke mate het succes van uw onderneming. U heeft daarbij niet alleen met werknemers zelf te maken, maar ook met hun vertegenwoordigers, zoals ondernemingsraden en vakbonden. De nationale en Europese regels die het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa vormen zijn omvangrijk, complex, en soms zelfs met elkaar in strijd. Europese richtlijnen, Europese en lokale jurisprudentie, nationale wetten: ze bepalen tezamen wat u als werkgever wel en niet mag.

Onze organisatie telt 280 Employment & Pensions-specialisten, die u door het woud aan wetten, regels, beleidsdocumenten en richtlijnen leiden waar u dagelijks mee te maken heeft.

Indien u internationaal opereert, wordt u geconfronteerd met extra juridische belemmeringen. Wij zijn actief in meer dan 30 landen en wij kunnen u helpen bij alle juridische kwesties waar u - waar dan ook - tegenaan loopt.

In onze advisering werken wij in teamverband met de advocaten, belastingadviseurs, pensioenspecialisten en notarissen binnen onze CMS-kantoren. Onze advisering en ondersteuning hebben onder meer betrekking op:

 • Opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, regelingen en reglementen
 • Bijzondere samenwerkingsvormen zoals freelance-overeenkomsten, oproep- of nulurenovereenkomsten, managementovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht
 • Bijzondere rechtsverhoudingen zoals (semi)ambtenaren, statutair bestuurders
 • Arbeidsconflicten, stakingen
 • Reorganisaties en bedrijfsverplaatsingen
 • Overgang onderneming, outsourcing en payrolling
 • Beloning, harmonisatie arbeidsvoorwaarden, expatregelingen, werknemersparticipatieplannen
 • Pensioenvraagstukken
 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Health & safety: arbeidsomstandigheden, klokkenluidersregelingen, seksuele intimidatie, arbeidsongevallen
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschap
 • Collectief arbeidsrecht (cao)
 • Werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Compliance en tuchtrecht
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Data privacy
Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal

Niveau

De foto van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Robert Jan Dil is een advocaat en partner in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij is met name actief op het grensvlak tussen arbeidsrecht en (verbintenisrechtelijk) ondernemingsrecht in brede zin, ...
De foto van Michiel van Dijk
Michiel van Dijk
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Michiel van Dijk is als advocaat/partner gespecialiseerd in sportzaken en arbeidsrecht. In zijn sportpraktijk adviseert Michiel vooral sportbonden, sportverenigingen en ook (internationale)...
Katja-vanKranenburg-CMS-NL
Katja van Kranenburg - Hanspians
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Katja van Kranenburg-Hanspians leidt de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over (collectieve en individuele) ontslagzaken, medezeggenschap en ...
De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Paulus van den Bos is Hoofd van de Branchegroep Pensioenen van ons kantoor. Hij houdt zich onder meer bezig met advisering en juridische procedures over belangrijke pensioenjuridische onderwerpen,...
Nigel-Henssen
Nigel Henssen
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Nigel Henssen is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Employment & Pensions van CMS. Hij is actief in het individuele en collectieve arbeidsrecht. Nigel houdt zich met name bezig met het...
Ravi-van-den-Boomen
Ravi van den Boomen
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Ravi van den Boomen is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. Zij houdt zich met name bezig met individueel en collectief arbeidsrecht.
Rene-van-Egdom
René van Egdom
Advocaat
Nederland, Amsterdam
René van Egdom is als advocaat werkzaam binnen de Employment & Pensions praktijkgroep van CMS. Hij is actief in het individuele en collectieve arbeidsrecht. René adviseert onder meer bij collectieve e...
Barbara-Veldmaat-CMS-NL
Barbara Veldmaat
Counsel
Nederland, Amsterdam
Barbara Veldmaat is advocaat binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor en richt zich met name op grote reorganisaties. Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer...
Amajanti-van-de-Beek-CMS-NL
Amajanti van de Beek
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Amajanti van de Beek is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor.Zij is is actief in arbeidsrecht en sportrecht.
De foto van Lotte de Ceuster
Lotte de Ceuster
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Lotte de Ceuster is werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. Zij is gespecialiseerd in de Wet Werk en Zekerheid.Lotte is sinds 2016 werkzaam bij CMS.