Home / Expertise / Energy / Energy - Contracts & Trade

Energy - Contracts & Trade

Nederland

Wij zijn gespecialiseerd in advisering ten aanzien van commerciële contracten die binnen de energiesector gehanteerd worden, zoals leveringsovereenkomsten van gas, elektriciteit en warmte en aansluit- en transportovereenkomsten.

Daarnaast adviseren wij ten aanzien van de (internationale) handel in gas, elektriciteit en emissierechten, waarbij onder meer gedacht kan worden aan advisering ten aanzien van EFET, ISDA en IETA overeenkomsten, projecten onder het Clean Development Mechanisme (CDM) of de vergunningplicht voor de handel in commodity derivatives onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Lees meer Lees minder
March 2019
Ener­gy Stor­a­ge
In­fra­struc­tu­re for our 'Con­nec­ted Fu­tu­re'
Mar 2018
CMS Re­ne­wa­bles gui­de
A Sec­tor In Tran­si­ti­on
June 2019
CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
Cecilia van der Weijden
05/03/2018
Deal­ma­ker van de week: Ce­ci­lia van der Weij­den (Mr....
09/02/2018
Ce­ci­lia van der Weij­den wint Client Choi­ce Award 2018
22/02/2017
La­tin Ame­ri­ca Quar­ter­ly Ener­gy Up­da­te
03/05/2012
Het be­lang van “In­du­stry Prac­ti­ce” bij de uit­leg van...
Cecilia van der Weijden
03/05/2012
De CMS DSB Ener­gy Group
03/05/2012
CMS Ener­gy Up­da­te