Home / Expertise / Energy / Energy - Regulatory

Energy - Regulatory

Nederland

Onze specialisten hebben ruime ervaring en een brede kennis op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en op het gebied van gereguleerde markten. Wij adviseren ten aanzien van sectorspecifieke regelgeving voor de energie- en watersector (onder meer op het gebied van gas, elektriciteit, warmte, mijnbouw en duurzame energie), mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast treden wij op voor partijen in administratief- en civielrechtelijke geschillen.

Ook adviseren wij  waterschappen, drinkwater- en waterzuiveringbedrijven, maar ook andere overheden en bedrijven, over alle aspecten van waterbeheer. Zo verlenen wij bijstand bij vragen en procedures over dijkverzwaring en dijkreconstructies, grondverwerving en beheer, aanwijzing van waterberginggebieden, grondwater- en overstromingsschade, drinkwatervoorziening en grondwateronttrekkingen.

Lees meer Lees minder
March 2019
Ener­gy Stor­a­ge
In­fra­struc­tu­re for our 'Con­nec­ted Fu­tu­re'
June 2019
CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re
Sub­scri­be to Ener­gy to­pics

Feed

Toon alleen
Marcellina Rietvelt
13/08/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li 2019
21/06/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - mei 2019
21/05/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - maart - april 2019
08/05/2019
Ce­ci­lia van der Weij­den: Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling...
Cecilia van der Weijden
08/05/2019
Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling is ge­mis­te kans
23/04/2019
Ener­gie­tran­si­tie ook boost voor M&A-sec­tor
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
12/03/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - fe­bru­a­ri 2019
05/03/2018
Deal­ma­ker van de week: Ce­ci­lia van der Weij­den (Mr....
09/02/2018
Ce­ci­lia van der Weij­den wint Client Choi­ce Award 2018
08/11/2017
Off­sho­re wind ten­ders Hol­land­se Kust (zuid) I & II...
18/09/2017
Mar­ket con­sulta­ti­on on 2017 ze­ro sub­si­dy ten­der cri­te­ria