Hotels & Leisure

Nederland

Wij zijn het meest toonaangevende kantoor in de hotelbranche. Wij adviseren bij fusies en overnames, financieringen, projectontwikkeling en bouw, leaseconstructies, management- en franchiseovereenkomsten en bij allerhande geschillen met hotel operators. Wij zijn de trusted advisor van de grootste investeerders, beleggingsfondsen en financiers. Dat geldt evenzeer voor grote internationale hotel operators. Wij signaleren nieuwe ontwikkelingen. Wij zien nieuwe mogelijkheden. En wapenen u vervolgens. Het hebben van de juiste contacten kan van onschatbare waarde voor uw onderneming zijn. Wij hebben ze.

Lees meer Lees minder

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2018
July 2018
Fin­ding the ba­lan­ce: hu­man touch ver­sus high tech
Mil­len­ni­als and the fu­tu­re of the ho­tel and res­tau­rant...
Ho­tel In­du­stry Jar­gon Bus­ter
Sub­scri­be to Ho­tels & Lei­su­re to­pics

Feed

Toon alleen
Roman Tarlavski
19/02/2019
Ho­tels Am­ster­dam hot voor M&A
30/01/2019
CMS ad­vi­seert Eden Ho­tels in­za­ke Hard Rock Ho­tel Am­ster­dam...
03/01/2019
CMS ad­vi­seert Ping­Pro­per­ties in­za­ke Ibis Sty­les Am­ster­dam...
July 2018
How to ad­dress mal­prac­ti­ce in sports: The is­sue of...
Thomas Page
July 2018
Fin­ding the ba­lan­ce: hu­man touch ver­sus high tech
Mil­len­ni­als and the fu­tu­re of the ho­tel and res­tau­rant...
29/06/2018
30% van om­zet ho­tels en res­tau­rants komt door mil­len­ni­als
June 2018
De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
An­nu­al Re­view 2017 – 2018
June 2018
Pa­tron sparks EUR 450m Ge­ne­ra­tor Hos­tels sa­le
An­nu­al Re­view 2017-2018
25/05/2018
Soho Hou­se Am­ster­dam is a fact
24/05/2018
CMS ad­vi­seert in­ves­teer­der bij de aan­koop van het Hil­ton...
01-03-2018
Num­ber 1 Ho­tel La­wy­ers in Eu­ro­pe
01-03-2018
Ho­tel In­du­stry Jar­gon Bus­ter