Duurzaamheid

Nederland

Duurzaamheid heeft de toekomst, ook in de vastgoedwereld. Van planvorming tot en met het gebruik van vastgoed, steeds vaker is duurzaamheid een eis. Een eis die fiscale en financiële voordelen op kan leveren, maar nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Regelgeving en jurisprudentie zijn op dit gebied volop in ontwikkeling. Onze vastgoedspecialisten volgen die ontwikkelingen op de voet.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
April 2019
CMS Soil and Ground­wa­ter Con­ta­mi­na­ti­on Gui­de
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
June 2019
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
Herman Boersen
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab...
Simon Hardonk
12/06/2019
De fi­nan­cie­ring van Mo­bi­li­ty ini­ti­a­tie­ven
08/05/2019
Ce­ci­lia van der Weij­den: Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling...
08/05/2019
Ver­len­gen sal­de­rings­re­ge­ling is ge­mis­te kans
23/04/2019
Ener­gie­tran­si­tie ook boost voor M&A-sec­tor
04/03/2019
Duur­za­me ener­gie: wer­ken aan ur­gent maat­schap­pe­lijk...
03/01/2019
CMS ad­vi­seert Ping­Pro­per­ties in­za­ke Ibis Sty­les Am­ster­dam...
22/10/2018
Duur­zaam aan­be­ste­den van over­heids­op­drach­ten na kli­maat­zaak
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty...