Sport

Nederland

De sportwereld vraagt om gespecialiseerde juridische dienstverlening. De praktijkgebieden waarin sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters bijstand nodig kunnen hebben, zijn zeer divers.

Denk bijvoorbeeld aan juridische kwesties bij sponsoring, portretrecht of transfers. De juridische aspecten van de verkoop van tv-rechten van sportwedstrijden en -evenementen vragen eveneens om gedegen kennis van de achterliggende problematiek. Ook de Europese regelgeving met betrekking tot sport is complex.

Daarnaast is bij de ontwikkeling en de bouw van stadions juridische begeleiding noodzakelijk. Kennis van wet- en regelgeving is van belang bij vergunningaanvragen voor verbouwing of uitbreiding. Maar ook bij het huren van een sportcomplex. Hoe kunt u bijvoorbeeld het beste omgaan met de overlast die uw sportvereniging veroorzaakt door het gebruik van lichtmasten?

Op het gebied van arbeidsrecht en aansprakelijkheid kunt u eveneens voor vragen komen te staan. Waar moet u op letten bij het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met trainers en coaches? Wie is er aansprakelijk als vrijwilligers schade veroorzaken of wanneer henzelf iets overkomt? Is er bij (onkosten)vergoedingen aan vrijwilligers nog sprake van een zuivere vrijwilligersovereenkomst of van een arbeidsverband?

U kunt bij CMS rekenen op gedegen expertise op alle gangbare rechtsgebieden. Wij zijn actief betrokken bij de sport, ook als sponsor, en voorzien u van praktisch advies op maat.

Lees meer Lees minder

The firm acted for ESL, the world’s largest company specialising in competitive video games, to set up a global governing body, the World Esports Association. Lawyers created the first legal structure, commercial rights, arbitration court and code of conduct for an organisation of this type in the fast-growing market.

FT European Innovative Lawyer Awards, 2017
August 2018
Sum­mer of sports 2018
10/05/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te...
Pod­cast
Sub­scri­be to TMC to­pics

Feed

Toon alleen
Michiel van Dijk
24/05/2019
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
10/05/2019
BNR Ju­ri­di­sche Za­ken: Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te...
Pod­cast
24/04/2019
Rechts­hulp voor van do­ping ver­dach­te top­spor­ters
19/12/2018
CMS staat Adi­das suc­ces­vol bij in kort ge­ding te­gen...
Amajanti van de Beek
11/12/2018
Maat­re­ge­len door sport­or­ga­ni­sa­ties voor spor­ters met...
16/11/2018
Voet­bal­ler in­kom­sten­be­las­ting ver­schul­digd over loon...
29/10/2018
Ju­ris­pru­den­tie Sport en Recht
17/10/2018
Geen vrij­wil­li­ger, maar werk­ne­mer?!
01/08/2018
Dis­mis­sal of a Coach in Dut­ch Pro­fes­si­o­nal Foot­ball:...
27/07/2018
Het Eu­ro­pees me­de­din­gings­recht legt de au­to­no­mie van...
03/07/2018
Chris Froo­me is not a Rus­si­an
July 2018
How to ad­dress mal­prac­ti­ce in sports: The is­sue of...