Home / Expertise / Consumer Products / Automotive

Automotive

Nederland

De ervaren automative-specialisten van CMS weten wat er speelt in de automobielbranche en geven u advies en hulp op maat.

De automobielbranche kent haar eigen zeer specifieke wet- en regelgeving zoals de Europese vrijstellingsverordening voor de automobielbranche (VO 1400/02). Bij het opstellen en opzeggen van dealer- en financieringscontracten, automotive-gerelateerde productaansprakelijkheid, het vestigen en uitwinnen van zekerheden is kennis van deze wetten en regels een vereiste.

In het geval van problematiek rond consumentenfinanciering (onder meer WCK en WFD) of het begeleiden van bedrijven in de automobielbranche bij doorstartscenario's en/of herstructurering is deskundige juridische bijstand van groot belang.

Importeurs van auto's en vrachtwagens, autodealerbedrijven, financieringsmaatschappijen (waaronder leasemaatschappijen) en toeleveranciers voor de automobielbranche kunnen allemaal met dit soort zaken te maken krijgen.

CMS kan u hierin bijstaan. Onze automotive-specialisten hebben veel ervaring op dit gebied, weten wat er speelt en geven u advies en hulp op maat.

Lees meer Lees minder
25 February 2019
Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
AI in Con­su­mer and Re­tail
Feb 2019
Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
In­fra­struc­tu­re for our ‘Con­nec­ted Fu­tu­re’
June 2019
CMS Con­su­mer Pro­ducts Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
30/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
Pod­cast
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
Pod­cast
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
09/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
Pod­cast
06/06/2019
CMS staat ALD Au­to­mo­ti­ve bij in over­na­me van Stern...
22/02/2019
De BO­VAG-ga­ran­tie: voort­be­staan ver­ze­kerd?
22/11/2018
CMS pu­bli­ceert rap­port 'Con­nec­ted Fu­tu­re' over in­fra­tech
June 2018
De­sig­ner food: mis­lea­ding re­pre­sen­ta­ti­ons and Brexit
An­nu­al Re­view 2017-2018
17/05/2018
Ex­pe­ri­men­teer­wet: de zelf­rij­den­de au­to on­der­weg
15 dec. 17
CMS ad­vi­seert Broek­huis bij de ver­wer­ving van al­le...
29/06/2015
Pri­va­te lea­se
05/06/2013
Over­win­ning voor Por­sche