Home / Expertise / TMC - Technology, Media & Communications

TMC - Technology, Media & Communications

Nederland

Wij buigen ons met onze specialisten over de kansen en uitdagingen die u tegenkomt. Wij onderzoeken hoe blockchain de financiële dienstverlening gaat veranderen. Wij bestuderen de wettelijke kaders en de ethiek van omgaan met big data. Of de unieke krachten van artificial intelligence. Wij zitten in de voorhoede bij het doorgronden van deze ontwikkelingen. Want wij willen alle facetten kennen en beheersen die uw succes bepalen. Daarom zijn we zo gebrand op het verwerven van de nieuwste inzichten. Wij willen altijd dat u er beter van wordt. En daarom denken wij graag met u mee over innovatieve oplossingen. Werken samen met u aan de uitkomst die commercieel de beste is voor uw organisatie.

Lees meer Lees minder

"They go out of their way to offer outstanding client-centred advice."

Chambers Global, 2020

"The firm has been very good, not just with services and quality but also efficient regarding the issues we farmed out to its other offices."

Chambers Global, 2020

"We consult CMS quite a bit on open banking, tokenisation and DLT. They're a little different to other law firms in that they have a deeper understanding of the tech."

Chambers FinTech, 2020

"They're high up on the list of good technology practices in the areas of blockchain and AI."

Chambers FinTech, 2020

"CMS handles transactions and disputes in the IT space and can tap into a global network when it comes to cross-border matters."

The Legal 500, 2019

"Understand the differences between our local law documents and the need for reciprocity with business in a different jurisdiction."

Chambers Global, 2019

"Broad reach across Europe."

Chambers Europe, 2019

"Well-rounded firm, capable of outsourcing work through their own firm."

Chambers Europe, 2018

CMS’ department is praised for its "contracting and negotiating skills".

The Legal 500, 2018

Selecteer een gebied

  Blockchain & Smart Contracts

  Blockchain is kort gezegd een manier om data betrouwbaar en op een voor een ieder toegankelijke manier vast te leggen. Bijzonder is dat door Blockchain alle data een unieke code krijgt, een hash, waardoor ingevoerde gegevens altijd controleerbaar zijn. Bovendien is het unieke van in een Blockchain vastgelegde data dat deze data niet ongemerkt te wijzigen is. Dat maakt Blockchain betrouwbaar en transparant. Door de wijze waarop data in Blockchain wordt vastgelegd, is het mogelijk om afspraken digitaal vast te leggen en om bepaalde gevolgen van een afspraak of contract geautomatiseerd te laten verlopen. Deze manier van in een Blockchain vastleggen van afspraken wordt Smart Contracts genoemd, alhoewel er nog de nodige discussie is over wat Smart Contracts precies zijn.

  Lees meer

  Data Protection & Privacy

  Het Data Protection & Privacy team van CMS Nederland heeft lange praktijkervaring in het adviseren van Nederlandse en internationale cliënten over bescherming van persoonsgegevens en privacy in veel verschillende branches. In onze aanpak combineren we grondig juridisch specialisme met kennis over de specifiek per branche of toepassing geldende eisen die we hebben opgedaan door onze praktijk. Wij bieden support en advies bij het opzetten van business (modellen) in overeenstemming met de privacy regelgeving (privacy by design), waardoor die werkbaar zijn in een omgeving waar privacy en bescherming van persoonsgegevens steeds gevoeliger issues worden. De nauwe internationale samenwerking binnen de CMS Data Protection Group stelt ons in staat om vragen op elk Europees niveau te behandelen.

  Lees meer

  Sport

  De sportwereld vraagt om gespecialiseerde juridische dienstverlening. De praktijkgebieden waarin sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters bijstand nodig kunnen hebben, zijn zeer divers.

  Lees meer

  Telecoms

  Telecommunicatie heeft invloed op ons dagelijks leven. Door toenemende convergentie van technieken en toepassingen zal deze invloed in de toekomst verder toenemen. Telecommunicatie ontwikkelt zich niet alleen op het gebied van communicatie tussen personen, maar ook tussen apparaten onderling zoals betaling via mobiele telefoon, slimme energiemeters en navigatie.

  Lees meer
  10/07/2019
  To­ke­ni­zed As­sets: Pur­po­se Built As­set To­ken Block­chains
  Pod­cast
  25 February 2019
  Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
  AI in Con­su­mer and Re­tail
  Sub­scri­be to TMC to­pics

  Feed

  Toon alleen
  24 jun. 16
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft...
  03/02/2020
  In­vest­ment obli­ga­ti­on pro­po­sed to spur pro­duc­ti­on of...
  12 mei 16
  Net­neu­tra­li­teit: nieu­we ron­de, nieu­we kan­sen?
  Sinds 2013 geldt in Ne­der­land de re­gel dat het ma­ken van on­der­scheid tus­sen ver­schil­len­de soor­ten da­ta­ver­keer door in­ter­net­pro­vi­ders niet is toe­ge­staan. De­ze zo­ge­he­ten net­neu­tra­li­teit, be­doeld om con­cur­ren­tie...
  31/01/2020
  CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness...
  28/01/2020
  De kan­sen van block­chain tech­no­lo­gie voor het con­trac­ten­recht
  16 jan. 20
  Top ran­king CMS in Cham­bers Fin­Tech
  13/01/2020
  Erik Jonk­man: 'U­ni­ver­si­teit Maas­tricht kan claims ver­wach­ten...
  04/01/2020
  Straks maakt de he­le ere­di­vi­sie re­cla­me voor on­li­ne...
  18/12/2019
  Kat­ja van Kra­nen­burg voor­zit­ter Hu­man Ca­pi­tal Groep...
  16/12/2019
  CMS is re­lea­sing its ‘Sha­ring is (S)ca­ring’ Pod­cast...
  21/11/2019
  CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock