Publicaties

Sorteren op
Netherlands to become a new hub for international commercial dispute resolution
15/01/2018 Recent years has seen a downward trend in international trade and commercial cases brought before Dutch courts. But with the Dutch parliament scheduled to debate a bill for the establishment of the...
NL
#
Commercial
publication
Uitleg vrijwaringsclausule. Haviltex-criterium. Dwaling. Non-conformiteit. Wenk onder Hof Amsterdam, 31 oktober 2017
18/01/2018 Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN). Hoe moet een vrijwaringsclausule tussen partijen worden uitgelegd?Wenk in RN ...
NL
#
Real Estate & Construction
publication
New anti-trust probes into Dutch procurement
05/01/2018 When participating in tenders, companies must be knowledgeable of procurement law. Several recent cases in the Netherlands, however, have revealed that companies should not only be mindful of...
NL
#
Competition & EU
publication
Van enkelvoud naar meervoud
11/01/2018 Wanneer kan in een meervoudig te beslissen zaak de daaraan voorafgaande mondelinge behandeling door één rechter of raadsheer plaatsvinden? De Hoge Raad geeft hiervoor nadere regels.  Feiten  Een (ex-)...
NL
#
Dispute Resolution
publication
Meervoudig onderhandse procedure (Vzr. Rb. Oost-Brabant, 27 oktober 2017)
08/01/2018 Een noot van Maartje Speksnijder en Navid Kiani deh Kiani bij de uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant, 27 oktober 2017, nr. C/01/324726/KG ZA 17-524,...
NL
#
Public Procurement
publication
SEW: Rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie
28/12/2017 De auteur verzorgt de jurisprudentie van het Gerecht in de rubriek Jurisprudentie EU actueel van SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht. Bijgaand de bijdrage aan nummer 12-2017.
NL
#
Competition & EU
publication
Actualiteiten Proces- en Verbintenissenrecht
28/12/2017 De sectie Litigation and Insurance verzorgt de actualiteitenrubriek "procesrecht algemeen" en "verbintenissen-/consumentenrecht" van het Tijdschrift voor de Procespraktijk. Bijgaand de bijdrage aan...
NL
#
Consumentenrecht
publication
Ontbinding. Onvoorziene omstandigheden. Wenk onder Hoge Raad, 13 oktober 2017
18/12/2017 Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN).   Is ontbinding van een projectontwikkelingsovereenkomst door gemeente middels be...
NL
#
Ruimtelijke Ordening & Milieu
publication
Inbreukprocedure om aanbestedingsplicht Nederlandse woningcorporaties
18/12/2017 De Europese Commissie is op 7 december 2017 een inbreukprocedure begonnen tegen Nederland. Inzet van die procedure is de vraag of woningcorporaties al dan niet zijn aan te merken als aanbestedende...
NL
#
Public Procurement
publication
Canon van het Bouwrecht: Gids Proportionaliteit
15/12/2017 ln dit artikel zullen de auteurs ingaan op de rol die de Gids Proportionaliteit sinds de inwerkingtreding heeft gespeeld op de rechtsbescherming van inschrijvers. Eerst zullen zij kort ingaan op de...
NL
#
Public Procurement
publication