Home / Evenementen / Lunchdebat: de rol van garantiebepalingen in ondernemingscontracten:...

Lunchdebat: de rol van garantiebepalingen in ondernemingscontracten: een internationaal perspectief

Een seminarie georganiseerd door het IBJ in samenwerking met CMS

Brussel, België

Toon vestiging
Evenementenarchief
19 april 2016, 12:00 - 26 april 2016, 14:00

Voor een bepaald aantal contracten is onderhandelen geen optie. Dit kan gaan over hetzij toetredingscontracten waarbij één van de partijen geen andere keuze heeft dan het contract al dan niet te aanvaarden, hetzij de situatie waarin het geringe economisch belang de moeite niet waard is om over te onderhandelen. Andere contracten daarentegen maken principieel het voorwerp uit van onderhandelingen. Het betreft belangrijke contracten in het bestaan van een onderneming en waarvoor elke partij zal trachten te definiëren wat hij verwacht van zijn partner. Met betrekking tot het product of de dienst dat het voorwerp uitmaakt van het contract, zal men, al naargelang men leverancier of aankoper is, trachten om ofwel zijn aansprakelijkheid te beperken ofwel zich te verzekeren van de meest uitgebreide garanties. De Belgische jurist zal een toetredingscontract sluiten of een ingewikkeld contract onderhandelen mits verwijzing naar de rechtsbeginselen inzake aansprakelijkheid of garantie. Maar hoe staat het dan met internationale contracten? Wat blijft er over van deze rechtsbeginselen wanneer het contract niet onder het Belgisch recht valt? Het doel van ons seminarie bestaat erin die vraag te beantwoorden en u een kort overzicht te geven van het regime van de garanties in de rechtssystemen van de buurlanden van België. Advocaten van CMS Frankrijk, CMS Duitsland, CMS Nederland, CMS Engeland en CMS Zwitserland zullen u de sleutelpunten geven die u in het achterhoofd dient te houden bij het afsluiten van een internationaal contract.

Voor bijkomende informatie, ga naar de website van het IBJ.

Sprekers

De foto van Renaud Dupont
Renaud Dupont
Managing Partner
Brussel