Publiek Recht

Ons team is gespecialiseerd in publiek en administratief recht en heeft uitgebreide ervaring op alle gebieden van deze tak. Het behandelt de voornaamste aspecten van de financiering van overheidsprojecten, van PPP’s (Publiek-Private Partnerschappen) en van dienstverlening aan nutsbedrijven. Wij zorgen ook voor de vertegenwoordiging bij de regelgevende overheid, bij de Europese Commissie, bij de Raad voor Mededinging in België en bij gerechtelijke instanties. Of u nu een gemeentelijke, regionale of federale overheidsorgaan of -dienst bent of een Europese instelling, onze advocaten zullen altijd uw verzoek behandelen met het oog op de sector waarin u actief bent.

Onze advocaten helpen hun cliënten bij het opstellen van wetten en verordeningen (meer bepaald voor het omzetten van Europese richtlijnen), en de documenten die nodig zijn om nieuwe openbare of private operatoren op te richten of te herstructureren. Wij hebben een grondige kennis van de manier waarop de overheid ingrijpt in de economie, vooral op gebied van concurrentie, overheidshulp, overheidsparticipaties, intercommunales, wetten inzake economische ontwikkeling, openbare dienstverleningsconcessies, beheercontracten, exclusieve en speciale rechten, Eurostat-criteria enz.

 
Virginie Dor
Virginie Dor
Partner
Hoofd van de wereldwijde groep Overheidsopdrachten van CMS
België, Brussel
Virginie Dor staat sinds 2015 aan het hoofd van de afdeling publiek recht van CMS België. Door de jaren heen, heeft zij zich gespecialiseerd in de juridische ondersteuning van grootschalige overheidsprojecten...
Annabelle Lepièce
Annabelle Lepièce
Partner
België, Brussel
Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie) en in buitenlandse subsidies (EU Foreign...
Bruno Fonteyn
Bruno Fonteyn
Senior Associate
België, Brussel
Alvorens het departement publiek recht van CMS DeBacker te vervoegen in oktober 2008, heeft Bruno gedurende vijf jaar gewerkt als juridisch medewerker voor de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren...
Youri Musschebroeck
Youri Musschebroeck
Senior Associate
België, Brussel
Youri is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het economisch publiekrecht (met inbegrip van overheidsopdrachten, concessieovereenkomsten, PPS-projecten, openbaarheid van bestuur, de taalwetgeving...
Pauline Abba
Pauline Abba
Advocaat
België, Brussel
Pauline, advocate sinds 2016, heeft CMS in april 2023 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS.  Zij adviseert...
Laetitia Raux
Laetitia Raux
Advocaat
België, Brussel
Laetitia is advocaat sinds 2019 en maakt sedert september 2023 deel uit van het departement publiek recht van CMS dat gespecialiseerd is in overheidsopdrachten en PPS. Zij vertegenwoordigt haar cliënten...
Flore Verhoeven
Flore Verhoeven
Advocaat
België, Brussel
Flore heeft CMS in april 2017 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat zij diverse cliënten...