Home / Nieuws / Het beroep van advocaat evolueert: CMS neemt het...

Het beroep van advocaat evolueert: CMS neemt het voortouw

29/06/2018

Brussel, 29 juni 2018. CMS heeft Renaud Dupont (44) aangewezen tot nieuwe managing partner vanaf 1 juli 2018.

Tegelijk met deze benoeming wordt ook het directieteam vernieuwd. Daarmee geeft het kantoor op concrete wijze uiting aan zijn streven om te anticiperen op de toekomst van het beroep van advocaat en op de nieuwe uitdagingen die het beroep te wachten staan.

Onze wereld evolueert razendsnel en dat geldt ook voor de manier van zaken doen. De zakenwereld verwacht van advocaten dan ook dat zij zich aanpassen.

Zonder de zorg om pragmatisme en eerbied voor de persoon te verloochenen, is de nieuwe strategie van het kantoor gericht op de ontwikkeling van multidisciplinaire modellen en op de ingebruikname en ontwikkeling van vernieuwende technologieën.

CMS heeft zijn werkomgeving intussen al aangepast: heel wat ruimtes staan voortaan open – als blijk van onze transparantie – en bevorderen de uitwisseling van ideeën, evenals de teamgeest. Dankzij de ervaring die we in het verleden hebben verworven, weten we bij CMS dat de mooiste successen steeds het resultaat zijn van teamwerk.

In navolging van de manier waarop hoogtechnologische bedrijven te werk gaan, heeft Renaud Dupont de opdracht gekregen tijd en energie te wijden aan verschillende vernieuwende projecten, met een zowel menselijke als technologische draagwijdte. We zijn er immers van overtuigd dat het om juiste en noodzakelijke projecten gaat.

Persberichten
Persbericht_Nieuwe Managing Partner_NL
Downloaden
PDF 207 kB

Juristen

Portret van Renaud Dupont
Renaud Dupont
Managing Partner
Brussel