Home / Juristen / Carl Leermakers
Carl Leermakers

Carl Leermakers

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Carl is gespecialiseerd in fusies en overnames en vennootschapstransacties. Met meer dan twintig jaar ervaring in deze gebieden binnen CMS België, strekt zijn expertise zich uit van advies over internationale bedrijfsstructuren, bijstand aan cliënten bij onderhandelingen over overnames, openbare uitgiften en overnamebiedingen, het opzetten van financieringsstructuren en exit-strategieën, het afstemmen van W&I-verzekeringen en het beoordelen van en onderhandelen over de vereisten van de toezichthouders. Hij voert eveneens juridische geschillen met betrekking tot overnames, voornamelijk claims op verklaringen en waarborgen, waaronder W&I verzekeringsclaims.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • De koper adviseren bij een openbaar overnamebod op een grote Belgische bank en verzekering
  • IPO’s, in heel Europa, voor financiële instrumenten die investeringen in groene energie vertegenwoordigen
  • Herstructurering en herfinanciering (via ‘tolling’ en securitisatie) voor de Belgische activiteiten van een internationale groep (Legal 500 – 2008)
  • Internationale verzekeraars adviseren over vertegenwoordiging en vrijwaring rond overnames in België
  • Vorderingsmanagement voor internationale verzekeraars van circa 60% van alle vorderingen, sinds 2007, met een blootstelling van meer dan 100 miljoen EUR voor verzekeraars in België
  • Grensoverschrijdende fusies van Belgische en EU-banken en -verzekeringsmaatschappijen
Meer Minder

Opleidingen

  • 1989 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Rechtendiploma)
  • 1990 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Postgraduaat in notarieel recht)
  • 1990 - Ingeschreven bij de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Hoofd van verzekeringspraktijk van het bedrijf
Meer Minder
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Scan­ning the ho­ri­zon: Eu­ro­pean M&A Out­look 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2017

Feed

Toon alleen
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van...
Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
25/10/2018
Naar re­de­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid be­drijfs­lei­ders
Ar­ti­kel in De Tijd
31 jan. 18
Ten things eve­ry in­su­rer should know
11/04/2017
CMS heeft Chaus­sea bij­ge­staan bij de over­na­me van ver­schil­len­de...
23/03/2017
CMS Eu­ro­pees M&A-on­der­zoek: M&A was ro­buust in 2016...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals,...
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Het aan­tal fu­sies en over­na­mes daalt, maar de trans­ac­tie­waar­de...