Home / Juristen / Cedric Guyot
De foto van Cedric Guyot

Cedric Guyot

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Cedric legt zich toe op de overnames van vennootschappen, strategische allianties, uitgifte van financiële instrumenten, de relaties tussen aandeelhouders met inbegrip van geschillen tussen aandeelhouders, private investeringen, enz.

Voorts adviseert Cedric ondernemingen inzake “private equity”, “investeringen”, en inzake aspecten met betrekking tot het integratieproces na het voltrekken van de fusie en overnamen.

Cedric heeft een uitgebreide ervaring op het vlak van fusies en overnames, zowel nationaal als grensoverschrijdend. Hij is proactief en heeft een commerciële ingesteldheid. Hij is een advocaat “who gets the deal through”.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Advies aan de kopers of verkopers in talrijke M&A- en post M&A-transacties
 • Bijstand aan diverse startende ondernemingen voor de organisatie en de implementatie van hun private investeringen
 • Raadsman voor meerderheids- of minderheidsaandeelhouders in verschillende geschillen in private en beursgenooteerde venootschappen
Meer Minder

Opleidingen

 • 1982 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de Rechten)
 • 1983 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in Europese Studies)
 • 1985 - Temple University (LL.M.)
 • 1989 - Université Libre de Bruxelles – Solvay, ULB (Postgraduaat in Internationale Trade)
 • 1989 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lector voor het Ondernemingsprogramma van de ICHEC School of Business Management, Brussel
 • Actief lid van de World Law Group en van de Interpacific Bar Association
Meer Minder

Publicaties

 • « Le droit du tourisme – Chronique de jurisprudence (1994 – 2014) », 2015
 • « La responsabilité d’un holding vis-à-vis de ses filiales » in Les holdings belges – Statut juridique et fiscal, Anthemis, 2011, p 233
 • « Le droit européen du tourisme », in Journal de droit européen, 2008, n°148, p 101
Meer Minder

Docentschappen

 • « Les conventions d’actionnaires dans les SRL : une révolution ! »seminarie Be Angels, 27 juni 2019
 • « Techniques de maintien de contrôle » seminarie Guberna, 05 juni 2019
 • « La Réforme du Code des Sociétés – l’impact sur les cession d’actions » seminarie CMS Belgium, 23 mei 2019
 • « Le nouveau Code des Sociétés » Kamer van Koophandel ; Waremme, 23 mei 2019
 • « Le processus de cession », Cercle du Lac, 15 februari 2011
 • « Le Nouveau Code des Sociétés et les techniques de maintien de contrôle » seminarie CMS Belgium - Start-up Day, 07 mei 2019
 • « Voting Rights in General Meetings » spreker en coördinator, IPBA 29th Conference in Singapore, 27 april 2019
 • « L'impact des nouveautés en droit des sociétés sur les investissements » seminarie Be Angels & CMS Belgium ; 29 januari 2019
 • « International Business Court » spreker en coördinator, IPBA regionaal conferentie in Brussel, 22 november 2018
 • « Actionnaire de contrôle ultime. Tous les secrets », Cercle du Lac, 10 oktober 2018
 • « L’exit parfait », seminarie Be Angels & CMS Belgium, 06 juni 2018
 • « Un management package efficace » seminarie Be Angels & CMS Belgium - Start-up Day, 8 mei 2018
 • « Can Lehman Brothers happen again » spreker en gespreksleider, IPBA 28th jaarlijks vergadering en conferentie in Manilla, 15 maart 2018
 • « Bien s’associer pour mieux entreprendre » november 2017
 • « Brexit Legal issues for foreign investor » IPBA Auckland, april 2017
 • « Le processus d’investissement », seminarie Be Angels, 16 februari 2016
 • « The entry of investors in your company : legal techniques & solutions », seminarie Impulse, 16 juni 2015
 • « Les techniques de maintien de contrôle » seminarie Be Angels, 2013
 • « Les clauses relatives au partage des bénéfices » seminarie Van Ham 2013
 • « Structuration du processus précontractuel d’une acquisition» seminarie Van Ham 2012
Meer Minder
Le droit du tou­ris­me
Chro­ni­que de ju­ris­pru­den­ce (de 1994 à 2014)

Feed

Toon alleen
05/09/2019
Eu­ro­pe­se M&A exe­cu­ti­ves voor­zich­tig met het ma­ken van...
Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
29 mei 17
Hos­pi­ta­li­ty Mat­ters – Spring 2017
28/02/2017
Fe­bru­a­ry 2017 News­let­ter
31/01/2017
CMS stond ca­pi­ton bij in­za­ke de over­na­me van een meer­der­heids­be­lang...
08/11/2016
De pro-Brexit-stem be­koelt de ver­wach­tin­gen rond deals,...
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
31/05/2016
May 2016 News­let­ter
02/05/2016
April 2016 News­let­ter
01/12/2015
No­vem­ber 2015 News­let­ter
08/10/2015
CMS pu­bli­ceert haar Eu­ro­pean M&A Out­look
Het aan­tal fu­sies en over­na­mes daalt, maar de trans­ac­tie­waar­de...