Home / Juristen / Doriane Servais
Portrait of Doriane Servais

Doriane Servais

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Doriane behaalt een bachelor rechten en een LL.M. aan de Universiteit van Maastricht, en een master rechten aan de Université Libre de Bruxelles. Ze heeft CMS in september 2019 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2015 – Universiteit van Maastricht, UM (Bachelor in Europees Recht)
  • Januari – Juni 2015 – Universiteit van Lancaster (Erasmus)
  • 2016 – Universiteit van Maastricht, UM (LL.M in Europees Recht)
  • 2018 – Universiteit van Montreal, UdeM (uitwisselingsprogramma)
  • 2019 – Université Libre de Bruxelles, ULB (Master in Publiek en Internationaal Recht)
  • 2019 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
22 april 2021
Hoe te on­der­han­de­len in het ka­der van een over­heids­op­dracht
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
25 maart 2021
Hoe kun­nen uit­voe­rings­ge­schil­len het best wor­den be­heerd?
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
26 februari 2021
Co­vid-19 en de ge­vol­gen daar­van voor de gun­ning en de uit­voe­ring van over­heids­op­drach­ten
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
11 februari 2020
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2019 en de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma...