Home / Advocaten / Florence Berchem
Portret vanFlorence Berchem

Florence Berchem

Advocaat

Contact
CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Spaans, Nederlands

Florence adviseert zowel financiële instellingen als kredietnemers over financiële transacties, waaronder acquisitiefinanciering, vastgoedfinanciering, asset based finance en gesyndiceerde leningen.

Ze geeft ook advies over zaken die verband houden met het bankwezen en de financiële regelgeving.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2018 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie
  • 2018 - King’s College London, KCL - Verenigd Koninkrijk (LL.M. Internationaal & Financieel recht)
  • 2017 - Universiteit van Buenos Aires, UBA - Argentinië (Erasmus, Humanitair recht en mensenrechten)
  • 2017 - Universiteit van Leuven, UCLouvain (Master in vennootschapsrecht)
Meer Minder

Feed

05/02/2024
Bankierseed
Op 15 januari 2024 werd de wet inzake de bankierseed gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet heeft gevolgen voor de banksector en is alleen van toepassing voor bepaalde categorieën van lei­ding­ge­ven­den...
27/10/2023
Naar een vereenvoudiging van de regels voor de beëindiging van verzekeringen
Oktober 2023 markeert de komst van een nieuwe wet die de regels voor het beëindigen van ver­ze­ke­rings­po­lis­sen moet vereenvoudigen. Deze nieuwe wet, van 9 oktober 2023, zal een impact hebben op de op­zeg­gings­wij­zen...
11/10/2023
Goedkeuring van de nieuwe richtlijn con­su­men­ten­kre­diet: gevolgen voor BNPL
Op 9 oktober 2023 heeft de Raad van de Europese Unie de nieuwe richtlijn inzake con­su­men­ten­kre­diet (CCD) goedgekeurd in haar finale en definitieve versie, die reeds werd goedgekeurd door het Europees...
21/02/2023
Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het begrip "corporate substance"...
Op 3 februari heeft de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Be­drijfs­pen­si­oe­nen (EIOPA) een prudentiële verklaring uitgebracht voor ver­ze­ke­rings­on­der­ne­min­gen en ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­so­nen die onder...
23/11/2022
België reguleert de verkoop van verzekeringen voor de aankoop van mul­ti­me­di­a­toe­stel­len
05/10/2022
PSD2: verscherping van de vereisten ter bescherming van geldmiddelen
Vanaf 31 december 2022 zullen be­ta­lings­in­stel­lin­gen en instellingen voor elektronisch geld aan strengere voorwaarden moeten voldoen krachtens een circulaire van de Nationale Bank van België (“NBB”)...
22/03/2022
In­schrij­vings­ver­eis­ten voor aanbieders van diensten met virtuele valuta
In navolging van de reeds eerder verschenen nieuwsbrief omtrent de nieuwe wet die dienstverleners van virtuele activa aan de an­ti­wit­was­wet­ge­ving onderwerpt, is intussen eveneens het koninklijk besluit...
21/02/2022
Dienstverleners van virtuele activa weldra onder toezicht van de FSMA
Op 27 januari jongstleden kwam er een einde aan een tijdperk waarin het aanbieden van diensten in verband met virtuele activa geen gereglementeerde activiteit was in België. Op die datum werd immers...
21/09/2021
Nieuwe regelgeving omtrent pre-marketing van fondsen in België
Beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging (“AICB’s”) die wensen na te gaan in hoeverre beleggers openstaan voor een bepaald beleggingsidee of -strategie, werden tot voor...
31/08/2021
Bestuurders van gereglementeerde ondernemingen kunnen niet langer worden...
06/04/2021
Hoe te voldoen aan de voorschriften van de Belgische toezichthouder in...
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Europese Verordening betreffende in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duurzaamheid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SFDR”) op 10 maart 2021, heeft de Belgische...
16/03/2021
Inwerkingtreding van de Europese "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Europese verordening betreffende in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duurzaamheid in de financiële dienstensector ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in werking getreden en, aan de vooravond...