Home / Juristen / Florence Berchem
Portrait of Florence Berchem

Florence Berchem

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Spaans, Nederlands

Florence adviseert zowel financiële instellingen als kredietnemers over financiële transacties, waaronder acquisitiefinanciering, vastgoedfinanciering, asset based finance en gesyndiceerde leningen. Ze geeft ook advies over zaken die verband houden met het bankwezen en de financiële regelgeving.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • September 2018 – Augustus 2019: Stage bij Allen & Overy op de afdeling bank – en financieel recht
  • September 2016: Zomerstage bij Philippe & Partners
  • Juli 2014: Zomerstage bij Thales (Namen)
Meer Minder

Opleidingen

  • 2015 – Universiteit van Namen (LL.B.)
  • 2017 – Universiteit van Louvain-La-Neuve, UCL (Master in Laws, Business Law)
  • 2017– Universiteit van Buenos Aires, UBA (Erasmus, Humanitair recht and Mensenrechten)
  • 2018 – King’s College London, KCL (LL.M., Internationaal Financieel Recht)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
06 april 2021
Hoe te vol­doen aan de voor­schrif­ten van de Bel­gi­sche toe­zicht­hou­der in...
Naar aan­lei­ding van de in­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se Ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le­dien­sten­sec­tor (“SF­DR”) op 10 maart 2021, heeft de Bel­gi­sche...
16/03/2021
In­wer­king­tre­ding van de Eu­ro­pe­se "duur­zaam­heids"-ver­or­de­ning: wat zijn...
De kern van de Eu­ro­pe­se ver­or­de­ning be­tref­fen­de in­for­ma­tie­ver­schaf­fing over duur­zaam­heid in de fi­nan­ci­ë­le dien­sten­sec­tor ("SF­DR"/"Ver­or­de­ning") is op 10 maart 2021 in wer­king ge­tre­den en, aan de voor­avond...
11 februari 2021
Mi­ni­mum­in­houd van “ge­schikt­heids­ver­kla­rin­gen” voor niet-pro­fes­si­o­ne­le cli­ën­ten
Op 26 ja­nu­a­ri, heeft de FS­MA een me­de­de­ling ge­pu­bli­ceerd over de “ge­schikt­heids­ver­kla­ring”. De­ze me­de­de­ling is van be­lang voor ge­re­gle­men­teer­de on­der­ne­min­gen die be­leg­gings­ad­vies ver­strek­ken aan...
06 juli 2020
Le­vens­ver­ze­ke­raars ver­plicht om uit­ke­rin­gen snel uit te be­ta­len
Op ba­sis van de aan­be­ve­lin­gen van de Om­buds­man voor Ver­ze­ke­rin­gen - die vaak klach­ten ont­vangt be­tref­fen­de laat­tij­di­ge be­ta­ling van le­vens­ver­ze­ke­rings­con­trac­ten – is re­cen­te­lijk een wet aan­ge­no­men om...