Home / Juristen / Gregory Verhelst
Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Counsel
Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerp
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Gregory Verhelst studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven. Na eerder gewerkt te hebben bij de kantoren Stibbe en Flamey Advocaten, een nichekantoor gespecialiseerd in publiek recht, maakte hij in 2016 de overstap naar CMS.

Gregory is specialist administratief recht en omgevingsrecht, met een bijzondere focus op milieurecht, ruimtelijke ordening en onteigeningen.

Gregory begeleidt en adviseert particulieren, ondernemingen en lokale overheden in het kader van administratieve en gerechtelijke procedures. De lokale, regionale en nationale overheden kunnen in het kader van hun bevoegdheden eenzijdige maatregelen nemen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor particulieren en ondernemingen. Wie gegriefd wordt door dergelijk overheidsoptreden, of door het stilzitten van de overheid, kan bij Gregory terecht. Hij voert met de regelmaat van de klok procedures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Vlaamse bestuursrechtscolleges (waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen) en de hoven en rechtbanken.

Gregory publiceert binnen zijn vakdomeinen regelmatig in toonaangevende juridische tijdschriften. Hij is een veelgevraagd spreker op studiedagen en seminaries.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Juridische advisering bij de voorbereiding en opvolging van vergunningsaanvragen voor windturbineparken in het Vlaamse gewest, in opdracht van de grootste onafhankelijke Vlaamse promotor van windenergie.
 • Bijstand van kleine en grote ondernemingen in het kader van residentiële, commerciële en industriële bouwprojecten.
 • Het bijstaan van cliënten in het kader van procedures bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen (doorheen de jaren meerdere honderden procedures).
 • Bijstand van eigenaars en exploitanten die geconfronteerd worden met problematieken van bodemverontreiniging en bodemsanering.
 • Rechtsbescherming tegen overheidsbeslissingen inzake fiscale milieuheffingen, leegstandsheffingen, enz…
 • Bijstand in het kader van administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedures en naar aanleiding van verzoeken tot zogenaamde ‘gratis grondafstand’.
 • Het aanvechten van onwettige vergunningen en machtigingen, en het tegenhouden van onvergunde of illegaal vergunde werken.
 • Begeleiding in het kader van problematieken inzake planschade en planbaten. Het vorderen van schadevergoeding van de overheid naar aanleiding van planningsprocessen.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2008 – Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België)
 • 2005 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2005 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in de Rechten)
 • 2003 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Certificaat Filosofische Academie)
 • 2002 – Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Kandidaat in de Rechten)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lid van de redactie van OmgevingTerecht (OTR)
 • Lid van de redactie van de Larcier Wetboeken, deel Omgevingsrecht
 • Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
 • Lid van de kernredactie van het gespecialiseerd tweetalig tijdschrift Publiekrechtelijke Kronieken | Chroniques de Droit Public (CDPK)
 • Lid van de redactie van de gespecialiseerde boekenreeks Collectie Publiekrecht (CPR)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR)
 • Lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP)
 • Lid van het bestuur van de vakwerkgroep administratief recht bij de balie van Antwerpen
Meer Minder

Publicaties

 • Jaarboek Omgevingsrecht 2017, Gent, Larcier, 2018, 322p.
 • "Tegenspraak en gelijke behandeling in bestuurlijke (beroeps)procedures’" TOO 2017, nr. 4, 526-528
 • "Vrijstelling van saneringsplicht", TOO 2017, N°2, 192-195.
 • "Nogmaals over het verval van vergunningen : is fout bouwen hetzelfde als niet bouwen?", TOO 2017, N°1, 130-132.
 • "Waalse windturbines zetten europese domino in gang, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden in het vizier van de Plan-MER-richtlijn" - TOO 2016,N°4, 532-534.
 • “Over de afkalvende dwangsom- en adviesbevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid / de Handhavingsuitvoering naar actueel stedenbouwrecht en toekomstig omgevingsrecht”, mede-auteur met P. Flamey, TROS 2016, 77-90.
 • “Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarder: de benoemingsprocedure, met een terugblik op de recente rechtspraak van de Raad van State”, mede-auteur met P. Flamey, NjW 2016, 510-529
 • “Vlarem-inplantingsregels en bestaande bedrijven: living apart together”, TOO 2016, 5-16.
 • “Complexe regelgeving voor complexe projecten? Het decreet van 25 april 2014 onder de loep”, MER 2016, 3-48.
 • “De vermoedens van vergunning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en de notariële informatieplicht”, T.Not. 2016, 95-124.
 • “Raad voor Vergunningsbetwistingen en Milieuhandhavingscollege krijgen bestuurlijke lus 2.0”, RW 2015-16, 923-939.
 • “Themawetboek Milieuvergunningen, Vlarem I, II en III e.a., met annotaties (ed. 2015)”, mede-auteur met P. Flamey en P.J. Vervoort, Brussel, Larcier, 2015, 884p.
 • “Onwettig advies Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid geen onoverkomelijke hindernis”, (noot onder Cass. 2 juni 2015), TOO 2015, 528-531.
 • “Eerste hulp bij administratieve voorkooprechten”, (noot onder RvS 24 juni 2010, nr. 205.680, nv Vaartkaai en RvS 5 februari 2013, nr. 222.380, bvba Schrijnwerkerij Van Rossem), TOO 2015, 366-371.
 • “RvVb zet bijkomende rem op het verkavelen van woonuitbreidingsgebied”, (noot onder RvVb nr. A/2014/0682, 7 oktober 2014, leidend ambtenaar van het departement RWO), TOO 2015, 288-290.
 • “Cassatie maakt komaf met het voortzettingsmisdrijf”, (noot onder Cass. 14 oktober 2014), TOO 2014, 522-523.
 • Panoramacodex Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, mede-auteur met P. Flamey, Brugge, Vanden Broele, losbl.
 • “De moeilijke verhouding tussen het gewoonlijk gebruik en de vermoedens van vergunning”, (noot onder Antwerpen 14 juni 2012, Antwerpen 27 juni 2013, Antwerpen 14 februari 2014, Rb. Dendermonde 14 januari 2013, Rb. Brugge 13 februari 2013, Rb. Veurne 20 februari 2013, Rb. Veurne 29 november 2013, en Rvvb nr. A/2012/0482, 20 november 2012), TOO 2014, 396-400.
 • “Het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & Stedenbouw”, mede-auteur met P. Flamey, TOO 2014, 6-24.
 • “Koppige GSI krijgt de rekening gepresenteerd”, (noot onder Antwerpen 17 mei 2013 en Rb. Antwerpen, 15 mei 2012), TOO 2013, 530-533.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire totstandkoming Wijzigingsdecreten en Procedurereglement Raad voor Vergunningsbetwistingen, mede-auteur met P. Flamey en P.J. Vervoort, Brugge, Vanden Broele, 2013, 559p.
 • “Staken of herstellen? Een kwestie van timing”, (noot onder Vz. Gent, 24 mei 2012), TOO 2013, 237-239.
 • “Juiste rechtsbedeling en behoorlijk bestuur: geen tautologie”, (noot onder RvS BVM Vastgoedmakelaar, 10 oktober 2011, nr. 215.674), TOO 2012, 268-269.
 • “Regularisatie na bevel tot afbraak - hoe lang nog?”, mede-auteur met P. Flamey, (noot onder RvS Gemeente Nijlen, 15 maart 2011, nr. 212.037), TOO 2012, 112-113.
 • “Vergunning en woning tot de grond toe afgebroken”, (noot onder Rb. Gent 26 oktober 2005), TOO 2012, 117-118.
 • “Over de mogelijkheid van bestuurlijke regularisatie na rechterlijk bevolen herstel inzake RO & Stedenbouw”, mede-auteur met P. Flamey, (noot onder RvS Gemeente Nijlen, 15 maart 2011, nr. 212.037), RABG 2011, 1403-1412.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Parlementaire Totstandkoming Reparatiedecreet, mede-auteur met P. Flamey en P.J. Vervoort, Brugge, Vanden Broele, 2010, 344p.
 • “Handhaving”, mede-auteur met P. Flamey en P.J. Vervoort, in P. Flamey en G. Verhelst (eds.), Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex RO en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, Vanden Broele, 2010, 205-291.
 • Ruimtelijke Ordening herbekeken. Analyse van de Vlaamse Codex RO en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, P. Flamey en G. Verhelst (eds.), Brugge, Vanden Broele, 2010, 393p.
 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Parlementaire Totstandkoming, mede-auteur met P. Flamey en P.J. Vervoort, Brugge, Vanden Broele, 2009, 813p.
Meer Minder

Feed

Toon alleen
12/08/2019
Jaar­boek Om­ge­ving Te­Recht 2018
1ste edi­tie 2019 - Gre­go­ry Ver­helst (ed.)
29/06/2018
De Lar­cier Wet­boe­ken – Deel VII: Mi­li­eu­recht
1ste edi­tie 2018
20/06/2018
Jaar­boek Om­ge­ving Te­Recht 2017
1ste edi­tie 2018 - Gre­go­ry Ver­helst (ed.)
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter