Home / Advocaten / Hilde Possemiers
Portret van Hilde Possemiers

Hilde Possemiers

Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Hilde heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Na haar studies behaalde ze nog een master na master in Sociaal recht en heeft ze een gespecialiseerde opleiding in Pensioenrecht gevolgd.

Ze is ingeschreven aan de Antwerpse Balie sinds 2008 en werkt bij CMS sedert mei 2015.

Hilde staat cliënten bij met alle juridische kwesties die direct of indirect gerelateerd zijn aan de arbeidsrelatie, van de aanwerving tot de beëindiging (tewerkstelling, loonbeleid, welzijn op het werk, werken met (buitenlandse) aannemers, fusies en overnames, herstructurering, ontslag, collectieve arbeidsovereenkomsten, ..)

Verder heeft Hilde een bijzondere interesse in de materie van de aanvullende pensioenen.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Begeleiden van vennootschappen in arbeidszaken (bv. opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, verscheidene policy’s) met een sterke focus op het specifiek karakter van deze vennootschappen;
  • Adviseren aan buitenlandse vennootschappen over de verschillende aspecten van internationale tewerkstelling (inclusief werkvergunning en verblijf van buitenlandse werknemers);
  • Adviseren en begeleiden van verschillende vennootschappen met de aanvraag en procedure om erkend te worden als uitzendbureau;
  • Adviseren van vennootschappen aangaande de sociale verkiezingen, het functioneren van sociale organismen of nieuwe vormen van personeelsvoordelen.
Meer Minder

Publicaties

  • Bijdrage “Personen met een handicap”, in Sociale Bijstand, reeks Wet & Duiding, 2014, 310-356
Meer Minder

Docentschappen

  • Seminarie “eenheidsstatuut”, februari 2014
Meer Minder

Opleidingen

  • 2007 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master in de Rechten)
  • 2008 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master na Master Sociaal recht)
  • 2008 - Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België)
  • 2011 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Leergang pensioenrecht)
Meer Minder

Feed

09/12/2021
Mijn werk­ne­mer start een start-up: wat nu?
Wij ver­wel­ko­men u graag tij­dens on­ze nieu­we on­li­ne op­lei­dings­cy­clus. De ses­sies zul­len door­gaan van 13.00 tot 14.00 uur op de vol­gen­de da­ta: 09/12/2021 18/01/2022 17/02/2022 Pro­gram­ma  In­schrij­vings­geld...
27/05/2021
Ar­beids­rech­te­lij­ke, so­ci­aal ze­ker­heids­rech­te­lij­ke en pen­si­oen­as­pec­ten -...
 me­di­um­De glo­ba­li­se­ring leidt er­toe dat veel Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen deel uit­ma­ken van een dy­na­mi­sche groep die in­ter­na­ti­o­naal wordt ge­stuurd. De aan de glo­ba­li­se­ring ver­bon­den be­drijfs­ri­si­co’s ge­ven...