Home / Juristen / Hilde Possemiers
De foto van Hilde Possemiers

Hilde Possemiers

Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Hilde heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Na haar studies behaalde ze nog een master na master in Sociaal recht en heeft ze een gespecialiseerde opleiding in Pensioenrecht gevolgd.

Ze is ingeschreven aan de Antwerpse Balie sinds 2008 en werkt bij CMS sedert mei 2015.

Hilde staat cliënten bij met alle juridische kwesties die direct of indirect gerelateerd zijn aan de arbeidsrelatie, van de aanwerving tot de beëindiging (tewerkstelling, loonbeleid, welzijn op het werk, werken met (buitenlandse) aannemers, fusies en overnames, herstructurering, ontslag, collectieve arbeidsovereenkomsten, ..)

Verder heeft Hilde een bijzondere interesse in de materie van de aanvullende pensioenen.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Begeleiden van vennootschappen in arbeidszaken (bv. opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, verscheidene policy’s) met een sterke focus op het specifiek karakter van deze vennootschappen;
  • Adviseren aan buitenlandse vennootschappen over de verschillende aspecten van internationale tewerkstelling (inclusief werkvergunning en verblijf van buitenlandse werknemers);
  • Adviseren en begeleiden van verschillende vennootschappen met de aanvraag en procedure om erkend te worden als uitzendbureau;
  • Adviseren van vennootschappen aangaande de sociale verkiezingen, het functioneren van sociale organismen of nieuwe vormen van personeelsvoordelen.
Meer Minder

Opleidingen

  • 2007 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master in de Rechten)
  • 2008 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Master na Master Sociaal recht)
  • 2008 - Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België)
  • 2011 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Leergang pensioenrecht)
Meer Minder

Publicaties

  • Bijdrage “Personen met een handicap”, in Sociale Bijstand, reeks Wet & Duiding, 2014, 310-356
Meer Minder

Docentschappen

  • Seminarie “eenheidsstatuut”, februari 2014
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
31/03/2017
March 2017 News­let­ter
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter
02/05/2016
April 2016 News­let­ter
24/03/2016
March 2016 News­let­ter
29/05/2015
May 2015 News­let­ter