Home / Juristen / Kim Gillade
De foto van Kim Gillade

Kim Gillade

Advocaat

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussels
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Spaans

Kim is gespecialiseerd in Europees recht en in het bijzonder in mededingingsrecht en de fundamentele vrijheden van de interne markt.

Ze heeft ervaring met dossiers inzake staatssteun, kartels, misbruik van machtspositie en aanmeldingen van concentraties voor nationale en europese autoriteiten. Kim adviseert ook over de verenigbaarheid van handelscontracten met het mededingingsrecht.

Ze spreekt regelmatig op seminars en klantenevenementen van CMS. Recente onderwerpen omvatten huiszoekingen (“dawn raids”), gezamenlijke inschrijvingen aanbestedingen bij openbare aanbestedingen, niet-concurrentiebedingen en de uitwisseling van informatie met concurrenten.

Alvorens in april 2016 het departement publiek recht van CMS te vervoegen, heeft Kim ervaring opgedaan met procesvoering in mededingingsrechtelijke en regulatoire zaken, in het bijzonder in de TMT sector.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2012 - Europacollege (LLM Europees recht)
  • 2011 - Universiteit Gent (Master in de rechten)
Meer Minder

Publicaties

  • “Supersnel internet wordt een basisrecht, net zoals kraantjeswater”, Een analyse van de toepassing van de staatssteunregels op de uitrol van breedbandnetwerken in Vlaanderen, RDIR, 2017, nr. 2-3
  • “To be selective or not to be selective? That is the question for tax measures under State aid rules”, met Annabelle Lepièce, Competition Law Insight, gepubliceerd in December 2016.
  • "Topic van het jaar - Kartelverbod: stand van zaken in Belgisch recht",TBM/RCB 2014, nr. 3
Meer Minder

Feed

Toon alleen
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
28 apr. 17
Me­de­din­gings­au­to­ri­teit legt mil­joe­nen­boe­te op in het ka­der van een...
De Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit heeft een boe­te van 5,5 mil­joen € op­ge­legd aan Al­gist Brug­ge­man voor mis­bruik van machts­po­si­tie en voor schen­ding van het ver­bod van me­de­dings­be­per­ken­de over­een­kom­sten....
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
23 dec. 16
Ar­co-waar­borg vormt on­recht­ma­ti­ge en met de in­ter­ne markt on­ver­e­nig­ba­re...
Fei­ten Na Ad­vo­caat-Ge­ne­raal Ko­kott heeft nu ook het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de Ar­co-waar­bor­g­re­ge­ling. De Eu­ro­pe­se re­gels in­za­ke staats­steun be­let­ten de Ar­co-co­ö­pe­ran­ten...
24/05/2018
May 2018 News­let­ter
20 okt. 16
Open­ba­re raad­ple­ging in­za­ke EU-con­cen­tra­tie­con­tro­le
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie or­ga­ni­seert een open­ba­re raad­ple­ging in­za­ke de eva­lu­a­tie van pro­ce­du­re­le en be­voegd­heids­as­pec­ten van de EU-con­cen­tra­tie­con­tro­le­Ge­ïn­te­res­seer­den kun­nen nog tot en met 13 ja­nu­a­ri...
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
31/03/2017
March 2017 News­let­ter
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter
28/10/2016
Oc­to­ber 2016 News­let­ter
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter