Home / Juristen / Lea Trefon
Portret van Lea Trefon

Lea Trefon

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Lea heeft CMS in maart 2019 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat zij diverse cliënten bij, zowel via adviesverlening als in het kader van gerechtelijke procedures.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Blue book stagiair bij het Europees Comité van de Regio’s, juridische zaken
  • Junior advocaat bij CMS Debacker, publiek recht
Meer Minder

Opleidingen

  • 2015 – Université Saint-Louis-Bruxelles, USLB (Bachelor in rechten)
  • February- Juni 2017 – Lancaster University, England (Erasmus)
  • 2017 – Université Catholique de Louvain, UCL (Master in Europees recht)
  • 2018 – Universiteit Gent, Ugent (LL.M in internationaal en Europees recht)
  • 2019 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
20 mei 2021
"Trans­ac­ties be­tref­fen­de on­roe­ren­de goe­de­ren (bv. de huur en koop van ge­bouw...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
22 april 2021
Hoe te on­der­han­de­len in het ka­der van een over­heids­op­dracht
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
25 maart 2021
Hoe kun­nen uit­voe­rings­ge­schil­len het best wor­den be­heerd?
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
26 februari 2021
Co­vid-19 en de ge­vol­gen daar­van voor de gun­ning en de uit­voe­ring van over­heids­op­drach­ten
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
11 februari 2020
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie 2019 en de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma...
10 december 2019
Over­heids­op­dracht voor wer­ken in de prak­tijk
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
18 november 2019
Raam­over­een­kom­sten in de prak­tijk.
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
22 oktober 2019
De sa­men­wer­king tus­sen pu­blie­ke over­he­den: In hou­se, niet-ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seer­de...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...
01 oktober 2019
De im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we lunch-en-leer­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht. Pro­gram­ma De...