Home / Juristen / Mathilde van der Stegen
De foto van Mathilde van der Stegen

Mathilde van der Stegen

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Duits

Mathilde is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en staat haar nationale en internationale cliënten bij op het gebied van Fusies & Overnames. Voor ze in dienst kwam bij CMS heeft Mathilde in Houston, Texas gewerkt als juriste in een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in grote en prestigieuze bouwprojecten.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Webber, LLC - Jurist in juridische afdeling, Houston, Texas   
  • Leraar internationaal handelsrecht aan de Hoa Sen Universiteit te Ho Chi Minh City in Vietnam.
  • The Brewers of Europe, Brussel, België, Juridische stage
Meer Minder

Opleidingen

  • 2006 - Université Catholique de Louvain, UCL (Master in Rechten)
  • 2007 - Diplomatic Academy of Vienna (Postgraduate studies in International Relations)
  • 2012 - University of Houston, Texas (LL.M in International Business Law)
  • 2013 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België en New York, VS)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
27/04/2019
Een zaak star­ten? De bv wordt de nieu­we stan­daard
Com­men­taar door Ar­naud Van Oe­kel en Ma­thil­de Van der Ste­gen­me­di­um­Na de her­vor­ming van het wet­boek ven­noot­schap­pen zijn er twee dui­de­lijk te on­der­schei­den ju­ri­di­sche ven­noot­schaps­vor­men. Maak ken­nis met...