Home / Juristen / Mathilde Vilain XIIII
De foto van Mathilde Vilain

Mathilde Vilain XIIII

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Mathilde heeft CMS in augustus 2016 vervoegd en specialiseert zich in het publiek en administratief recht, met een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten en PPS. In deze materies staat zij diverse cliënten bij, zowel via adviesverlening als in het kader van gerechtelijke procedures.

Meer Minder

Opleidingen

 • 2016 – Université Libre de Bruxelles, ULB (Master in rechten)
 • 2016 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Docentschappen

 • 22/10/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Samenwerking tussen aanbestedende overheden »
 • 08/10/2019 : Opleiding voor Esimap, « Notions de base en marchés publics, les procédures négociées et accords-cadres »
 • 07/06/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « Les concessions »
 • 04/06 & 24/05 & 07/05/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « L’exécution des marchés publics »
 • 16/05 & 10/05 & 05/04/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « La prévention des litiges et l’exécution des marchés publics »
 • 30/04/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Complexe plaatsingsprocedures: het innovatiepartnerschap, de concurrentiegerichte dialoog en de concessieovereenkomsten »
 • 26/03/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « De regelmatigheid in 10 recente arresten van de Raad van State »
 • 19/03/2019 : Opleiding voor UCVW, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 15/03 & 01/03 & 22/02/2019 : Opleiding voor Brussel Mobiliteit, « La passation des marchés publics »
 • 12/03/2019 : Opleiding voor Esimap, « Cycle de base : transparence, motivation, information, recours »
 • 25/02/2019 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 2018 -2019 »
 • 19/11/2018 : Opleiding voor UVCW, « Procédure négociée »
 • 18/10/2018 : Opleiding voor UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie), « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 06/09 & 28/06 & 26/06/2018 : Opleiding voor CILE, « L’exécution des marchés publics »
 • 13/06/2018 : Opleiding voor CILE, « La motivation, l’information et les voies de recours en matière de marchés publics »
 • 04/06/2018 : Opleiding voor CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), « La passation des marchés publics »
 • 31/05 & 25/05/2018 : Opleiding voor Inasep, « Procédures négociées »
 • 29/05/2018 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Les modifications en cours d’exécution »
 • 20/03/2018 : Opleiding voor UCM, « Clés pour comprendre les marchés publics »
 • 02/03/2018 : Opleiding voor Actiris, « Initiation de base aux marchés publics »
 • 13/12/2017 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « L’analyse des offres - la régularité des offres et la vérification des prix »
 • 22/05/2017 : Lunch Overheidsopdrachten (CMS), « Les nouvelles règles d’exécution »
Meer Minder

Feed

Toon alleen
31/03/2017
March 2017 News­let­ter
03 apr. 17
Im­mi­nen­te, maar pro­gres­sie­ve, in­wer­king­tre­ding van de nieu­we re­gle­men­te­ring...
Vol­gens het laatst be­schik­baar ont­werp van het nieuw ko­nink­lijk be­sluit voor de plaat­sing van over­heids­op­drach­ten in klas­sie­ke sec­to­ren (op 29 maart 2017) zou de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten...
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter
27 jan. 17
De Mi­nis­ter­raad keurt het ko­nink­lijk be­sluit plaat­sing over­heids­op­drach­ten...
De mi­nis­ter­raad heeft op 20 ja­nu­a­ri 2016 op voor­stel van eer­ste mi­nis­ter Char­les Mi­chel een ont­werp van ko­nink­lijk be­sluit goed­ge­keurd in ver­band met de plaat­sing van over­heids­op­drach­ten in de klas­sie­ke...
30/11/2016
No­vem­ber 2016 News­let­ter
07 nov. 16
Over­heids­op­drach­ten
11 feb. 20
De recht­spraak van het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se...
Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus