Home / Juristen / Pieter Dieltjens
De foto van Pieter Dieltjens

Pieter Dieltjens

Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Pieter is gespecialiseerd in vennootschaps- en handelsrecht waaronder fusies en overnames, herstructureringen, insolventieproblemen en corporate housekeeping.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2011 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in de rechten)
  • 2015 - Hogeschool-Universiteit Brussel, HUB (Master na Master Vennootschapsrecht)
  • 2012 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
01/12/2015
No­vem­ber 2015 News­let­ter
27 apr. 20
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...