Home / Advocaten / Raphael Brochier
Portret van Raphael Brochier

Raphael Brochier

Junior Advocaat

Contact
CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Raphaël studeerde in 2018 af als Master in de rechten, met als major economisch- en Europees recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn studies specialiseerde hij zich in het Europees mededingingsrecht aan het Instituut voor Europese Studies te Brussel. In november 2020 begon Raphaël te werken bij CMS in het departement Europees mededingingsrecht.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2016 - Universiteit van Namen, UNamur (Bachelor in de rechten)
  • 2018 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in de rechten)
  • 2020 - Instituut voor Europese Studies, IEE-ULB (LL.M in de rechten gericht op het Europees mededingingsrecht)
  • 2020 - Inschrijving op de lijst van de stagiaires aan de balie te Brussel
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

02/09/2021
Bel­gisch wets­voor­stel be­tref­fen­de de con­tro­le op bui­ten­land­se di­rec­te in­ves­te­rin­gen...
Het wets­ont­werp, dat op 23 fe­bru­a­ri 2021 is in­ge­diend, heeft tot doel in het Bel­gisch Wet­boek van eco­no­misch recht een me­cha­nis­me op te ne­men voor de scree­ning van bui­ten­land­se di­rec­te in­ves­te­rin­gen in...