Home / Juristen / Roderick Nieuwmeyer
Portret van Roderick Nieuwmeyer

Roderick Nieuwmeyer

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Italiaans, Frans, Engels, Duits

Roderick Nieuwmeyer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor.

Roderick beschikt over brede kennis van het Europese recht en is gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Hij adviseert onder meer op het gebied van kartelrecht, concentratiecontrole, machtsposities, distributiepraktijken en (mededingingsrechtelijke) compliance. Daarnaast procedeert hij in procedures bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Europese Commissie en voor nationale rechtbanken. Roderick werkt in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans) en spreekt tevens Italiaans.

Roderick maakt binnen CMS deel uit van de Life Sciences sectorgroep en het Innovation Advocates Team, waarmee hij innovatieve start-up ondernemingen juridisch begeleidt. Hij is tevens lid van het CMS Dawn Raid Team en de German Desk.

Roderick is sinds 2012 werkzaam bij CMS. Daarvoor werkte hij als advocaat bij Houthoff Buruma in Amsterdam, nadat hij een LL.M aan het prestigieuze Collège d'Europe te Brugge met succes had afgerond.

Meer Minder

Roderick Nieuwmeyer is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging van Mededingingsrecht (VvM)
  • CMS Innovation Advocates team
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (EU-lijst)
  • Holland House Brussels
Meer Minder

Opleidingen

  • Europees recht, Europacollege, België
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Leiden
  • Nederlands recht (internationaal - en Europees recht), Universiteit Leiden
  • Programme International, Institut d'etudes politiques de Paris, Frankrijk
Meer Minder

Feed

20/03/2020
Is meer sa­men­wer­king tus­sen con­cur­ren­ten mo­ge­lijk in tij­den van Co­ro­na?
De toe­pas­sing van con­cur­ren­tie­re­gels wordt ver­soe­peld, zo is aan­ge­kon­digd. Con­cur­ren­ten mo­gen meer sa­men­wer­ken om de Co­rona­cri­sis te be­zwe­ren. Nood buigt de Me­de­din­gings­wet, maar breekt de­ze niet. Dat...
21/02/2019
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
De nieu­we be­stuurs­voor­zit­ter van de Au­to­ri­teit Con­su­ment en Markt (ACM) heeft pu­blie­ke­lijk aan­ge­kon­digd meer boe­tes voor over­tre­din­gen van het me­de­din­gings­recht te gaan uit­de­len.   Wie? In sep­tem­ber...