Home / Juristen / Sofie Kusters
Portrait of Sofie Kusters

Sofie Kusters

Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Uitbreidingstraat 2
2600 Antwerpen
België
Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits

Sofie begon bij CMS in 2017. Sofie specialiseert zich in het arbeids-, sociaalzekerheids- en pensioenrecht.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Erasmus Programma (Frankrijk, Université de Rennes I) 
Meer Minder

Opleidingen

  • 2018 – Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België) 
  • 2017 – Ingeschreven aan de Balie (Antwerpen, België) 
  • 2017 – King’s College London (LL.M European Law)
  • 2016 – Vrije Universiteit Brussel (Master in Sociaal recht) 
Meer Minder

Feed

Toon alleen
29/04/2020
On­der­gaat het over­heids­per­so­neel een ge­zond­heids­cri­sis?
Op 4 mei 2020 mo­gen de niet-es­sen­ti­ë­le be­drij­ven, die op 3 mei moesten slui­ten om­dat ze ‘so­ci­al dis­tan­cing’ on­vol­doen­de kon­den ga­ran­de­ren, op­nieuw op­star­ten op voor­waar­de dat zij een reeks ge­zond­heids­maat­re­ge­len...
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de...
De Waal­se lo­ka­le over­he­den heb­ben tot 31 ok­to­ber 2019 de tijd om een over­een­komst te slui­ten met be­trek­king tot het aan­vul­lend pen­si­oen van hun con­trac­tu­e­le amb­te­na­ren en te ge­nie­ten van een fi­nan­ci­eel...