Home / Juristen / Veerle Raus
De foto van Veerle Raus

Veerle Raus

Of Counsel

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussels
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Veerle is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht (auteursrechten, handelsmerken, octrooien en designs, zowel litigieus als niet litigieus), publiciteit en marketing, media en technologie, privéleven en Life Sciences. Ze is een gerenommeerde pleitster voor IP- en handelsgeschillen met een speciale ervaring in handelsmerken, auteursrechten en octrooien in diverse sectoren, waaronder de voedingsindustrie, cosmetica, mode en farmaceutische producten.

Veerle is zeer vertrouwd met de problematiek van handelsmerken en ze heeft een grondige kennis van de Benelux en Europese merkenwetgeving. Veerle treedt regelmatig op in complexe octrooigeschillen in diverse sectoren waaronder de farmaceutische sector. Ze heeft specifieke ervaring in de Life Sciences sector, onder andere in verband met reglementeringen voor farmaceutische producten, medische hulpmiddelen, cosmetica en biociden, licenties, de strijd tegen namaak en piraterij, distributie en parallelle import.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie van een belangrijke muziekuitgever bij geschillen over auteursrechten en handelspraktijken
 • Procesvoering voor een farmaceutische wereldgroep 
 • Beheer van de wereldwijde Trade Mark portfolio van de Europese beheerder van super de luxe Outlet Shopping Villages
 • Procesvoering voor verschillende grote bedrijven in verschillende sectoren (voeding, mode, cosmetica, petroleum, sport, bureelbenodigdheden, enz.)
 • Assistentie aan en vertegenwoordiging van een Belgisch bedrijf, eigenaar van een bekende strip, voor alle zaken gerelateerd aan intellectuele eigendom; procesvoering in verband met auteursrechten
 • Advies aan en assistentie van een verdeler van sportartikelen in verband met parallelle import
 • Procesvoering in verband met auteurs- en fotorechten voor het niet-toegelaten gebruik van foto’s in een mediacampagne van een magazine waarin deze foto’s gepubliceerd werden
 • Verdediging van een literair auteur in een censuurgeschil
 • Evaluatie van en adviesverlening voor media- en publiciteitscampagnes in verschillende sectoren
 • “Op maat gemaakte” procedures voor verschillende cliënten
 • Adviesverlening over de juridische classificatie, de invoering en de verdeling van stoffen afkomstig van menselijk (behandeld) weefsel
 • Adviesverlening in verband met het "borderline" statuut van een nieuw product van een farmaceutische wereldgroep, namelijk de kwalificatie als cosmetica/medisch- of paramedisch product
 • Adviesverlening over de mogelijkheid om nieuwe distributiekanalen voor farmaceutische producten te creëren in België
 • Advies en assistentie in verband met de terugroeping van een medisch hulpmiddel wegens niet-conformiteit aan de Belgische taalvereisten
 • Advies en assistentie in verband met een incident tijdens klinische Fase III testen in België
 • Parallelle import van beschermingsproducten voor planten
 • Adviesverlening in verband met de marketing van voedingssupplementen, dieet- en homeopathische producten in België
 • Adviesverlening aan een Zweeds bedrijf in verband met vergelijkende publiciteit voor medische hulpmiddelen
 • Advies en assistentie in contractuele materies (redactie, licentie, verdeling, opzegging, enz.) en verband houdend met medische hulpmiddelen, farmaceutische producten, cosmetica, voedingssupplementen, enz., voor Belgische en buitenlandse cliënten
 • Talrijke adviezen in verband met klinische testen van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen
Meer Minder

Opleidingen

 • 1991 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Licenciaat in de rechten)
 • 1992 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master Kunst en Cultuur)
 •        - Université Paris II, Pantheon Assas, Postgraduaat Intellectueel Eigendomsrecht (D.E.A. Recht van artistieke, literaire en industriële eigendom)
 • 1994 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel
 • Vennoot bij CMS DeBacker 2002-2012 en Of Counsel sinds 2012
 • Lid van verschillende beroepsorganisaties (INTA, Benelux Trade Mark Association, Belgian Copyright Association)
 • Lid van het redactiecomité van het BMM Bulletin (Benelux Trade Mark and Design Journal)
 • Lid van de raad van bestuur van verschillende verenigingen zonder winstoogmerk in de sector van kunst, media en vrije tijd (o.a. APrior (magazine over moderne kunst); FM Brussel (officiële Nederlandstalige radio in Brussel))
 • Panellid voor ADR-procedures in verband met .eu domeinnamen en CEPINA arbiter voor ADR-procedures in verband met .be domeinname
Meer Minder

Publicaties

 • Filmen of fotograferen van of door bewakingsagenten" juridische basisbeginselen Private Veiligheid n° 57 - Uitgeverij Politeia Editions, oktober 2013
 • "Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting, kanttekeningen bij enkele Belgische beslissingen" BMM Bulletin nr. 136 - Otto Cramwinckel Uitgeverij Amsterdam april 2013
 • "Handhaving in België" BMM Bulletin nr.131 - Otto Cramwinckel Uitegeverij Amsterdam, oktober 2011
 • "Vergelijkende Reclame, in De nieuwe wet Marktpraktijken, volledig overzicht van oud naar nieuw" Larcier 2010
 • "Enkele kanttekeningen bij de bevoegdheid van de stakingsrechter in geval van merkenrechtelijke geschillen",noot onder Vz. Kh Antwerpen, 16 februari 2006, IRDI 2006, p. 193-197
 • "Geneesmiddelenreclame in België", BMM Bulletin 2004
 • “Domeinnamen: het registreren en verdedigen van .be – en .com – domeinnamen”in het Belgisch referentieboek voor advocaten “Bijvoorbeeld 2008”, Kluwer
 • ''Depot van een merk'', Advocaten Praktijk 2000, Kluwer Rechtswetenschappen
 • ''Uitzonderingen op het auteursrecht'', Mediarecht 1999, Kluwer Editoriaal
 • ''Teleshopping in Vlaanderen'', in samenwerking met Christine De Keersmaeker, Mediarecht 1998, Kluwer Editorial
 • ''Filmfinanciering - een overzicht van overheidsmaatregelen'', in samenwerking met Christine De Keersmaeker, Mediarecht 1997, Kluwer Editorial
 • ''Geschillenbeslechting in de amusementswereld: auteursrecht en nevenrechten'', in samenwerking met Christine De Keersmaeker, Mediarecht 1997, Kluwer Editorial
 • ''Vertalingen, een bijzondere vorm van overeenstemming in het Beneluxmerkenrecht'', noot onder Hof van beroep Brussel, 7 februari 1996, IRDI 1996, Mys & Breesch
Meer Minder

Feed

Toon alleen
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter