Home / Juristen / Yousra El Alaoui
Portrait of Yousra El Alaoui

Yousra El Alaoui

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Yousra is gespecialiseerd in het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht. Ze vertegenwoordigt cliënten in het kader van juridische geschillen en verleent advies in de verschillende domeinen van het sociaal recht.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2018 – Vrije Universiteit Brussel (VUB), Master Na Master in het sociaal recht
  • 2017 – Université libre de Bruxelles (ULB), Master in de Rechten
Meer Minder

Feed

Toon alleen
02/11/2020
CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...