Home / Advocaten / Yousra El Alaoui
Portret van Yousra El Alaoui

Yousra El Alaoui

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Yousra is gespecialiseerd in het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht. Ze vertegenwoordigt cliënten in het kader van juridische geschillen en verleent advies in de verschillende domeinen van het sociaal recht.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2018 – Vrije Universiteit Brussel (VUB), Master Na Master in het sociaal recht
  • 2017 – Université libre de Bruxelles (ULB), Master in de Rechten
Meer Minder

Feed

02/11/2020
CO­VID-19: Cer­ti­fi­caat no­dig om de aan­we­zig­heid op de werk­plaats te recht­vaar­di­gen
Wij wil­len uw aan­dacht ves­ti­gen op het feit dat er af­ge­lo­pen zon­dag een nieuw mi­nis­te­ri­eel be­sluit werd uit­ge­vaar­digd dat voor­ziet in nieu­we maat­re­ge­len en ver­plich­tin­gen in hoof­de van de werk­ge­vers...