Home / Publicaties / De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

1ste editie 2018

29/06/2018

De nieuwe basiseditie 2018 van De Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2018.

Deel VII is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) zijn tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening (stedenbouw, natuurbehoud, monumentenzorg, enz.) opgenomen. Gelet op de opvallende ontwikkeling van deze materie in Vlaanderen en in zekere mate ook in Brussel is het onvermijdelijk een afzonderlijk deel te wijden aan deze materie.

Volgende rubrieken komen aan bod:

 • Algemene bepalingen leefmilieu (Europees, federaal en samenwerkingsakkoorden • Vlaanderen • Brussel)
 • Afval (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
 • Bodem (Vlaanderen • Brussel)
 • Bos (Vlaanderen • Brussel)
 • Cultureel erfgoed (Internationaal en Europees • Vlaanderen • Brussel)
 • Geluid (Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
 • Ioniserende straling
 • Landinrichting - Natuurbehoud (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
 • Leegstand
 • Lucht en Klimaatverandering (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
 • Mest
 • Milieuvergunning (Vlaanderen • Brussel)
 • Ruimtelijke ordening (Vlaanderen • Brussel)
 • Water (Internationaal, Europees en federaal • Vlaanderen • Brussel)
 • Zee

Onder de redactie van

 • Peter Flamey : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Luc Lavrysen : Rechter bij het Grondwettelijk Hof, Hoogleraar milieurecht UGent
 • Frank Maes : Hoogleraar Universiteit Gent
 • Filip Van Volsem : Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Gregory Verhelst : Advocaat CMS
 • Pieter Jan Vervoort : bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Annelies Wylleman : Notaris en hoogleraar UGent

Onder de hoofdredactie van

 • Edward Forrier : Emeritus Afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie
 • Ivan Verougstraete : Erevoorzitter van het Hof van Cassatie

Het boek is beschikbaar via de website van Larcier:

Bron
Larcier Group
Lees meer

Auteurs

Portret vanGregory Verhelst
Gregory Verhelst