Home / Publicaties / Jaarboek Omgeving TeRecht 2017

Jaarboek Omgeving TeRecht 2017

1ste editie 2018 - Gregory Verhelst (ed.)

20/06/2018

Het omgevingsrecht is in volle evolutie. De nieuwe geïntegreerde omgevingsvergunning is nauwelijks in werking getreden, of de Codextrein van 8 december 2017 raast al door het juridisch landschap. In nauwelijks enkele jaren tijd werd het Vlaamse omgevingsrecht volledig herschikt. Ook de rechtspraak staat niet stil, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Zelfs voor specialisten is het een voortdurende opdracht om bij te blijven. Het Jaarboek OmgevingTerecht brengt voor een aantal zorgvuldig geselecteerde omgevingsrechtelijke topics een synthetische of een creatieve bijdrage.

In de eerste editie komen aan bod:

I. Balanceren tussen hoogdringendheid en uiterst dringende noodzakelijkheid. Heeft de vordering op grond van artikel 40, § 1 DBRC-decreet nog een nuttige toekomst? – Filip Van Acker

II. De Codextrein: aanzet voor een nieuw ruimtelijk denken? – Els Empereur & Niels Vansimpsen

III. Over de rekbaarheid van begrippen: de notie “plannen en programma’s” in de plan-MER-richtlijn – Guan Schaiko & Stefanie François

IV. Project-MER in het kader van de nieuwe omgevingsvergunning – Deborah Smet & Dirk Van Heuven

V. Bescherming van de “zonevreemde” bossen: waar staan we anno 2017? – Els Empereur & Olivier Drooghmans

VI. Signaalgebieden en watergevoelige openruimtegebieden: een stand van zaken – Kristof Hectors, Pauline Van Bogaert & Celine De Ploey

VII. De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: stand van zaken – Gregory Verhelst & Emile Plas

VIII. De hoogdringendheid in de schorsingsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een (r)evolutie?! – Annelies Maes

IX. Vlaanderen klaar voor 5G? Een analyse van het vergunningencontentieux inzake gsm-masten – Caroline De Mulder

X. Decreet van 8 december 2017 wijzigt het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 opnieuw. Een verkenning – Leo Kerkstoel

Stuk voor stuk boeiende en actuele topics voor de praktijk. De auteurs en de redactie staan borg voor de kwaliteit van de bijdragen.

Het boek is beschikbaar via de website van Larcier:

Bron
Larcier Group
Lees meer

Auteurs

Gregory Verhelst
Emile Plas