Home / Expertise / Energy & Climate Change

Energy & Climate Change

Nederland

Wij zijn de gewaardeerde gesprekspartner voor toonaangevende energiebedrijven, toezichthouders, overheden, grote afnemers en investeerders. Ons energieteam kent uw sector: upstream en downstream olie en gas, elektriciteit, onshore en offshore windenergie, zonne-energie en andere (duurzame) energiebronnen als warmte en biomassa. Wij bouwen mee aan de juridische kaders voor de energiesector. Wij begrijpen de uitdagingen van de sector en het belang van innovatie en we lopen voorop bij het toepassen van nieuwe ontwikkelingen lokaal en internationaal. Wij zijn de juridische spil bij energieprojecten en –transacties. Zo staat bijvoorbeeld de eerste Nederlandse offshore windtender op ons conto en de acquisitie, ontwikkeling en projectfinanciering van het grootste zonnepark. Kortom onze ervaring, sectorkennis en creativiteit stellen u in staat om van uw initiatieven in deze sector een succes te maken.

Lees meer Lees minder

The firm's "network in Europe is one of its strengths."

Chambers Global, 2020

"The team at CMS is especially active on renewable energy mandates."

The Legal 500, 2019

"The lawyers give us an excellent understanding of local regulations and consequently facilitate our critical decision-making process within the project."

Chambers Global, 2019

"They are able to meet deadlines even in cases where they have been provided with little time."

Chambers Global, 2019

"The firm has the right type of people and processes in place to serve major international clients on mega projects with national and international significance."

Chambers Europe, 2019

"Good quality and hands-on mentality."

Chambers Europe, 2019

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019

"They provide good service and are extremely reachable, we approach them when we have a problem and need fast action and support."

Chambers Europe, 2018

"They think through the details and when we receive advice, there are no mistakes. It has been really excellent."

Chambers Europe, 2018

With "good industry knowledge" and "a positive outlook", CMS’ department provides "useful, to-the-point advice".

The Legal 500, 2018

Selecteer een gebied

  Energy - Contracts & Trade

  Wij zijn gespecialiseerd in advisering ten aanzien van commerciële contracten die binnen de energiesector gehanteerd worden, zoals leveringsovereenkomsten van gas, elektriciteit en warmte en aansluit- en transportovereenkomsten.

  Lees meer

  Energy - Corporate

  Wij adviseren tal van partijen op het gebied van fusies en overnames, (her)structureringen, privatiseringen, samenwerkingsverbanden en projectstructuren binnen de energie- en watersector. Daarnaast beschikken wij over jarenlange ervaring op het gebied van upstream oil & gas transacties.

  Lees meer

  Energy - Projects & Finance

  Ons Energy & Climate Change Team begeleidt een breed scala aan projecten op het gebied van energie en water, variërend tot de ontwikkeling en financiering van conventionele centrales, biomassa centrales, windparken (zowel onshore als offshore), LNG terminals, biodieselfabrieken, waterzuiveringsinstallaties, gasopslaginstallaties, FPSO's en interconnectoren. Wij treden hierbij onder meer op voor energiemaatschappijen, banken, investeringsfondsen en projectontwikkelaars.

  Lees meer

  Energy - Regulatory

  Onze specialisten hebben ruime ervaring en een brede kennis op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en op het gebied van gereguleerde markten. Wij adviseren ten aanzien van sectorspecifieke regelgeving voor de energie- en watersector (onder meer op het gebied van gas, elektriciteit, warmte, mijnbouw en duurzame energie), mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast treden wij op voor partijen in administratief- en civielrechtelijke geschillen.

  Lees meer
  March 2019
  Ener­gy Stor­a­ge
  In­fra­struc­tu­re for our 'Con­nec­ted Fu­tu­re'
  Sub­scri­be to Ener­gy & Cli­ma­te Chan­ge to­pics
  June 2019
  CMS Ener­gy Glo­bal Bro­chu­re

  Feed

  Toon alleen
  14/2/2020
  Nieu­we ener­gie- en mi­li­eu­re­gels bij in­koop en aan­be­ste­ding...
  31/01/2020
  CMS re­lea­ses pod­cast se­ries on chal­len­ges and bu­si­ness...
  19/12/2019
  Up­da­te SDE+ 2019 au­tumn round
  18/12/2019
  Voor niets gaat de zon op
  Over de ju­ri­di­sche en fis­ca­le com­pli­ca­ties bij zon­ne­pa­ne­len...
  27/11/2019
  Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
  19/11/2019
  CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij...
  13/11/2019
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber 2019
  Jan 2018
  CMS Re­ne­wa­bles gui­de
  A Sec­tor In Tran­si­ti­on
  01/11/2019
  CMS ad­vi­seert Green Gi­raf­fe bij joint ven­tu­re met Dai­wa...
  13/08/2019
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li 2019
  21/06/2019
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - mei 2019
  21/05/2019
  Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - maart - april 2019