Home / Expertise / Mededinging & Europees Recht
competition eu people pulling rope

Mededinging & Europees Recht

België

Mededingings- en regelgevende instanties beschikken nu over verregaande bevoegdheden om bedrijven en handelsafspraken te onderzoeken, bepaalde fusies en overnames te verbieden, de afstoting van gefusioneerde bedrijven af te dwingen, markten te controleren en boetes of de terugvordering van onrechtmatige steun op te leggen. Bovendien bestaat het risico op privaatrechtelijke handhaving zoals aanzienlijke (vervolg)schadevorderingen in antitrustzaken. Het is absoluut noodzakelijk om hieraan te voldoen en de juiste risicobeperkende strategieën toe te passen. Wij zullen niet alleen deze problemen voor u oplossen maar tonen u ook hoe u deze problemen alvast kunt vermijden. Ons uitgebreid team van mededingingsadvocaten heeft een ruime ervaring om u langs deze moeilijke paden heen te loodsen zodat u zich kan focussen op uw business. Wij hebben een grondige kennis van de mededingingsregels over de verschillende landen en markten.

Wij staan onze overheids en privécliënten bij op volgende gebieden: concurrentierecht (misbruik van dominante positie, kartels, fusies)
staatssteun, procedures voor het Europees Hof van Justitie, liberalisering (energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven), Europese grondrechten,
Contracten met de Europese instellingen en de Europese structuurfondsen.

Zowel op Europees als op nationaal vlak heeft ons team een ongeëvenaarde ervaring opgedaan door het geregeld indienen van aanzeggingen of bezwaren bij de Europese Commissie of bij de Raad voor Mededinging in België, alsook door processen voor de Europese hoven en rechtbanken.

Wij adviseren cliënten uit een brede waaier van sectoren bij kwesties van regelgeving en concurrentie, meer bepaald:

 • Overheden en overheidsbedrijven
 • De luchthavensector
 • De retailsector
 • De bank en financiële sector
 • De nutsbedrijven(elektriciteit, gas, water)
 • De chemische en farmaceutische sector
 • De telecommunicatie
 • Logistiek en vervoer
 • De lucht- en ruimtevaart
 • De nationale en Europese ondernemingsverenigingen

De CMS-Mededingingsgroep heeft een van de grootste en tegelijk ook meest verspreide mededingingsteams in Europa. Wij bieden onze cliënten één contactpunt voor de oplossing van al hun behoeften op het vlak van mededingingsrecht binnen en buiten Europa. Onze sectorstrategie helpt ons uw bedrijfsomgeving te begrijpen en uw problemen aan te pakken.

Lees meer Lees minder

“She has great expertise regarding the national competition authorities in Belgium and is accurate in foreseeing how the authorities will react.”

Feedback from a client, Chambers Europe 2018

Selecteer een gebied

  State Aid

  State aid is a highly technical area of EU law and has generated a wide range of evolving case law. Compliance with State aid rules is therefore an issue in any public intervention that involves State resources. State aid issues are usually quite complex, requiring a high level of expertise, in-depth knowledge and pragmatism. CMS has a dedicated team of legal specialists to advise on State aid-related matters.

  Lees meer

  Feed

  Toon alleen
  04/02/2019
  CMS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie...
  26/10/2018
  Oc­to­ber 2018 News­let­ter
  28/09/2018
  Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
  22/06/2018
  Ju­ne 2018 News­let­ter
  24/05/2018
  May 2018 News­let­ter
  CMS Ex­pert Gui­de to Mer­ger Con­trol in Eu­ro­pe
  16/03/2018
  March 2018 News­let­ter
  31/01/2018
  Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
  30/11/2017
  No­vem­ber 2017 News­let­ter
  27/10/2017
  Oc­to­ber 2017 News­let­ter
  29/09/2017
  Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
  31/03/2017
  Ju­ne 2017 News­let­ter