icon_arrow_bulky icon_arrow_thin icon_blog icon_bookmark icon_calendar icon_chevron_closed icon_chevron_open icon_close icon_comment icon_document icon_download icon_eguide icon_globe icon_lawnow icon_regzone icon_linkedin icon_list icon_location icon_mail icon_menu icon_news icon_newsletter icon_phone icon_pin icon_print icon_reply icon_retweet icon_search icon_share icon_share_alt icon_star icon_target icon_thumbs_up icon_twitter icon_upload icon_user_card icon_users icon_xing icon_youtube icon_blog icon_facebook

Onze mensen

Onze grensoverschrijdende teams begrijpen uw bedrijf en de sector waarin u actief bent.

Toon Nederlands team Toon alle juristen

Expertise

Resultaten tonen

Sub-Expertise

Vestigingen

Resultaten tonen

Jurisdictie / Regio

 • Loading...

Meer informatie

Expertise

Fail­lis­se­men­ten

Nieuwsbrief

INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEVEN

CMS wereldwijd

Gekozen jurisdictie

Dichtstbijzijnde vestiging

Types

Laatste nieuws

Perscontact

Types

Aanbevolen

Recente publicaties

Jurisdictie

Topics

Types

Volgende evenementen

Kalender

CMS op LinkedIn

Volg ons

Compliance

Wij brengen risico’s in kaart…

Ondernemingen (en mensen die er werken) hebben zich natuurlijk altijd al aan allerlei regels moeten houden. Toch waren er vroeger geen risk managers, compliance officers en integrity managers. De context waarbinnen bedrijven en instellingen opereren is veranderd met de komst van veel nieuwe Nederlandse en internationale wet- en regelgeving, van talrijke gedragscodes, van steeds meer toezicht op naleving en van sterk toegenomen verplichtingen tot het afleggen van verantwoording (intern en in ’t openbaar).

Inbreuken kunnen ernstige gevolgen hebben voor de onderneming zelf, maar ook voor haar bestuurders en andere stakeholders: vervolging, onderzoek, procedures, boetes, verlies van omzet, uitsluiting, black-listing, aansprakelijkheden, reputatieschade, koersdaling enzovoort.

Vandaar dat regulatory compliance zo’n prominente plaats is gaan innemen. Een goede inventarisatie van toepasselijke regels en gedragscodes (waaronder tevens niet-bindende normen op sociaal of maatschappelijk terrein, business ethics, duurzaam ondernemen en dergelijke) is tegenwoordig onontbeerlijk; en elke wat grotere onderneming heeft programma’s nodig voor bewustmaking van de betrokkenen, voor controle en beheersing van risico’s en voor rapportage (binnen de onderneming en extern).

…opdat ongelukken kunnen worden voorkomen.

Specialisten van CMS adviseren op alle in aanmerking komende onderdelen van regulatory compliance. Coördinator van het team is Katja van Kranenburg.

 • Corporate Governance: de Corporate Governance Code uit 2003, de toepassing en wijzigingen van deze code, de principes die gelden voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, belangenconflicten, publicatievereisten. Contactpersonen: Martijn van der Bie en Erik Vorst.
 • Financiële sector: financieel toezicht, insider-trading, reglementen inzake handel in effecten, de code banken, meldingsplichten van belangen in beursgenoteerde bedrijven, naleving vergunningseisen. Contactpersoon: Reinout Slot.
 • Verzekeringssector: toezicht op het verzekeringswezen, toezicht op pensioenfondsen, risk management bij verzekeraars. Contactpersoon: Leonard Böhmer.
 • Pharmaceutische industrie: regelgeving voor pharmaceutische producten, marktordening, vergunningen, toelating, tarieven, vergoedingen en budgettering. Contactpersoon: Ellen Gielen.
 • Mededingingsrecht: nationaal en communautair, gedrag ten opzichte van concurrenten, afnemers en leveranciers; gedrag bij dawn raids. Contactpersonen: Robert Bosman en Edmon Oude Elferink.
 • Arbeidsrecht: beloningsbeleid, non-discriminatie, gedragscodes, klokkeluidersregelingen. Contactpersonen: Katja van Kranenburg en Barbara Veldmaat.
 • Insolventierecht: rechten en verplichtingen ingeval van (dreigende) betalingsonmacht en herstructurering van ondernemingen in zwaar weer. Contactpersoon: Marc van Zanten.
 • Gegevensbescherming en privacy: gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens, e-mail en internet gebruik, 'binding corporate rules'. Contactpersoon: Hendrik Struik. 
 • Fraude: fiscaal en economisch strafrecht, handel met voorkennis, witwassen, omkoping, handelsembargo's. Contactpersoon: Edmon Oude Elferink
 • Bestuursrecht: vergunningen, wettelijke normen en richtlijnen voor milieu, externe veiligheid, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en gezondheid; transparantieverplichtingen en openbaarheid van (bedrijfs-) informatie; publiekrechtelijk toezicht (onderzoeksbevoegdheden) en handhaving (bestuurlijke boete, dwangsom, intrekking vergunning). Contactpersoon: Luurt Wildeboer.

Tot de werkzaamheden behoren: het uitvoeren van een compliance due diligence waarbij alle relevante risico's worden geinventariserd en omschreven; het aanpassen van (standaard) overeenkomsten, algemene voorwaarden, formulieren en dergelijke; het opstellen van handleidingen voor intern gebruik; het geven van voorlichting en training aan directie en medewerkers; het opstellen van interne gedragscodes, checklists; klokkeluidersregelingen; het geven van advies bij het aanpassen van (ICT) systemen; het doornemen van crisis-scenario's.

Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal

Roderick-Nieuwmeyer-CMS-NL
Roderick Nieuwmeyer
Advocaat
Nederland, Amsterdam
België, Brussels
Roderick Nieuwmeyer is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor. Roderick beschikt over brede kennis van het Europese recht en is gespecialiseerd in het mededingingsrecht....
De foto van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Robert Jan Dil is een advocaat en partner in de ondernemingsrechtpraktijk. Hij is met name actief op het grensvlak tussen arbeidsrecht en (verbintenisrechtelijk) ondernemingsrecht in brede zin, waaronder...
De foto van Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht...